İşletmecinin Görevi Nedir

İş kurmak, iş yeri, Firma bilgiler, kendi işinde çalışmak,

Bir birine çok benzese de çok farklı noktaları olan bireysel faaliyetler içerir. Girişimciliği net bir tanıma sokmak imkansız. Bir iş fikrini geliştirmek için ürün yada hizmet alanında; pazarı analiz eden katma değer yaratan, yenilikçi, planlama, bilgi, beceri, kendini sürekli güncelleyen ve geliştiren ve kendine fırsatlar yaratan kendi işini kuran Lider ruhlu insanlardır.


İşletmecilik işe net tanım var. Hizmet ve üretim de girdi ile çıktı arasına en fazla kar sağlamak ve maksimum verim almak için ekip, ik, yönetim, organize etmek, finansman sağlamak gibi bilindik işletme departmanları kurmak ve yönetmekle ilgilenir Bunlar da yönetici ruhlu insanlar dan oluşur . Arada bir de girişimci işletmecilerimiz vardır.


Amaç her ikisinde de kar elde etmek, kaynakları en iyi şekilde kullanmak, ihtiyaçları karşılamak ve işletmenin devamı sağlamak ve kişisel başarılar gibi birçok bölümlere ayrılır. Girişimci yeni Pazara girmek için ürün ve hizmet geliştirir. İnsanların neye gereksinim olduğunu bularak kendine niş pazarlar elde eder. İşletmeci işe var olan piyasada yer edinmeye çalışır Girişimcinin kaynakları kıt ve riski daha fazladır. İşletmeci finans yönünden daha rahat hareket eder. 

Bir toplumda ne kadar çok girişimci var işe o toplum daha kısa zamanda büyük başarılar elde eder. Ülkelerine adeta taze kan gibi nakit akısı sağlar ancak başarılı olamadığı zaman da büyük bir kayıplar meydana gelir. Psikolojik olarak da yeteri kadar motive olmamış kişi kendi içine kapanarak bir daha denemez. İşletmeci işe toplumun can damarı dır sürekli kararlı bir nakit akış sağlar ve riskleri de o kadar fazla yok sonuç da her ikisi de bir birini tamamlayan insanlardır.

Yeni çağımız olan bilgi cağında en önemli unsur bilgi ve insan faktörüdür. İşletmeler bir birinin kullandığı iş modeli, üretim sekli ve ürünler, pazarlama, reklam gibi bir çok veriyi kopyala ya bilir ancak 2 şey kopyalanamaz. Bilgiyi kullanma biçimi ve insanların kişilik yapıları fark bura da yatıyor. Girişimci ve İşletmeci ile yazılacak daha çok şey var ama benden bu kadar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder