Kadın Yöneticiler Başarılı mı Oluyor

Yönetim, liderlik, kazanmak, finansÜlkemizde ve dünyada gerçekleşen ekonomik, sosyal ve hukuksal gelişmeler kadını iş Hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Kadınların toplumsal rolleri bu gelişmeler ile gün geçtikçe değişiklik göstermektedir. Kadınlar bu değişmelere bağlı olarak iş hayatında Yerlerini almaya başladılar. Erkeklerin egemen olduğu iş dünyasına kadınlar geç girdiler. Ancak aradaki farkı büyük bir hızla kapatarak daha ileri gitmeye başladılar. Bu durum kadın ve erkek arasında yönetim ve girişimcilik konularında tarz ve anlayış farklılıklarını getirdi

Kadınların girişimcilik sorunları ile destekleme ve özendirme politikaları iş kurmaları içim mikro krediler verilmesi. Dernekler ve kuruluşlar tarafından desteklenmeleri. Kadınların; Duygusal zekalarının yüksek, empati kurma yetenekleri, detaycı ve planlı, Sahiplenme ve sorumluluk hissetme duygusunun yüksek, daha titiz, mükemmeliyetçi, ısrarcı ve takipçi, daha güçlü ilişki yönetimi yapabilmeleri ve çalışanları üzerinde daha duygusal baskıya sahip, daha güçlü iletişim becerileri, ev, çocuk gibi sorumlulukları da dahil olmak üzere çok şeyi aynı anda yönetebilme, takım çalışmasına eğilimleri, esprili yaklaşımları, kararlı, hedefe odaklı olmalarından dolayı kendilerine geniş bir alan buldular. 

Ülkemizde girişimcilik alanında sermaye bulma, eğitim, toplumsal gelişim ve risk alma gibi sorunlara rağmen günümüz kadını kendi işletmesini kurabilmekte ve işletme sahibi kadınların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu artış ülkemiz için de alternatif bir istihdam kaynağı olmakta ve bu alana yönelen kadınların oranı, bilgi eksikliği olan konularda alınan danışmanlık hizmetleri, meslek eğitimleri ve bunun gibi eğitici aktivitelerle artmaktadır. Yöneticilik alanında ise kadın, diğer alanlarda olduğu gibi kendini geliştirmekte ve giderek yönetim seviyesindeki sayısını artırmaktadır. Her ne kadar yönetici mesleklerdeki dağılımda cinsiyet farklılığının önemi azalmakta olsa da henüz kadın yönetici oranları istenilen seviyelere gelememiştir. 

Çoğunluğu organizasyon ve personel ilişkilerinin erkek emsallerine göre daha iyi seviyede, kendine güvenmenin, bilgi sahibi olmanın iş hayatında önemli olduğunu ve öz güvenli lider ve öngörülü kadın yönetici ve girişimciler için önemli özellikler olduğunu her fırsata dile getiriyorlar. Ancak yönetimde kadına, soğuk bakan çevrelerin olumsuz etkileri devam etmektedir. toplumsal alanda ve iş hayatında kendine yer edinme süreci tamamlanmadığı için kendilerine belirlenen roller gereği yönetsel hiyerarşinin tepe noktalarında az sayıda temsil edilmektedirler. Girişimcilik ve işletmecilik kadınların yeni olduğu ve erkeklerin hakim olduğu bir alan olmaya devam ediyor!!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder