Gayrimenkul Fiyatını Artıran Nedenler ve Fiyatlama Türleri

Fiyat artışı nedenleri, Gayrimenkul,


Konut üreten ve/veya pazarlayan firmalarda konut fiyatını artıran nedenlerin Belirlenmesi önemli bir stratejidir. Arsa temini, alt yapı giderleri, proje maliyeti, Finansman maliyeti, konutun bulunduğu bölge ve konutun çevresiyle olan bağlantısı, Konut fiyatını artıran nedenler arasındadır. Konutlara uygun arsa temini güçtür. Arsa fiyatları konutun bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

 Merkezi bölgelerde konut fiyatları yüksek Kırsalda ise daha düşüktür. Arsanın yeri konut fiyatını etkileyen faktörlerden biridir. Konutun bulunduğu bölgenin genel görünümü, ulaşım olanakları, alışveriş merkezlerine olan uzaklıkları vb. fiyatı etkileyen nedenlerden biridir. Gün geçtikçe konut üreten ve pazarlayan firmalar bu konuya daha çok önem vermektedir.Konutun ve çevresinin manzarası, sosyal ve kültürel alanların oluşturulması (okul,Sinema, spor tesisleri konutun yonu .) oto park, yeşil alanlar, eğlence alanları konut fiyatlarını Artıran unsurlar arasındadır.

Proje maliyeti, kullanılan malzeme kalitesi, konutun büyüklüğü, inşaat ve işçilik Maliyetlerindeki artışlar, yapım sistemleri v.b. konut fiyatını etkileyen diğer Faktörlerdendir. Konut fiyatları; enflasyon oranları, deprem, tahmin edilemeyen girdiler ülke ekonomik koşulları gibi beklenmedik maliyetlerden etkilenmektedir Fiyatlamayı iyi anlayabilmek için iyi bilmek gerekir. Fiyatlama yöntemi her bir ürün için temel fiyatı belirlemektedir. İşletmelerin uyguladıkları fiyatlama yöntemleri üç grupta incelenir: Maliyete Göre Fiyatlama, Talebe Göre Fiyatlama,  Rekabete Göre Fiyatlama.

Maliyete göre fiyatlamada, toplam maliyetlere dayanarak fiyat belirlenmeye çalışılır.Toplam birim maliyete belirli bir kâr eklenir. Bu yöntemde kullanılan fiyatlama Tekniği “Maliyete + Kâr Yüzdesi” şeklindedir. Fiyatlamada; maliyetlerin türünün ve Miktarının saptanmasının güç olması, talep ve rekabet koşullarının ihmal edilmesinden dolayı bu yöntemin eksik yönleri bulunmaktadır.

Talebe Göre Fiyatlamada, talebin yoğunluğu dikkate alınarak fiyatlandırma yapılır.Talep yüksek olduğunda yüksek fiyat uygulaması ve talep düşük olduğunda düşük Fiyat uygulaması yapılır. Talebe dayanan modellerde, maliyetler göz ardı edilmez Fakat ikinci derecede önemlidir. Fiyatlar rekabet güçleri ile ürünün değeri konusunda Tüketicinin gösterdiği davranışa göre belirlendiği geliştirilmiş bir fiyatlamadır. Bu metodun pazar konumlandırma düşüncesiyle benzer yönleri bulunmaktadır. Talebe yönelik fiyatlandırmanın temeli, pazara sunulan ürün ile ilgili olarak tüketici davranışı ve buna yönelik olarak fiyatlamanın gerçekleştirilmesidir.

Rekabete Dayalı Fiyatlandırmada, işletme fiyatlarını geniş ölçüde rakiplerin fiyatlarına bakarak saptamaktadır. Rekabet fiyatının belirli bir yüzdesi içinde kalmak koşuluyla, fiyat biraz daha yüksek veya düşük tutulabilir. Bu yöntem, genellikle ürünler benzer olduğunda ve fiyatın en önemli pazarlama karması elemanı olması durumunda etkindir.a

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme