Gayrimenkul Sektöründe Markalaşma

Türk markaları, Markalaşma çalışmaları
Küreselleşme olgusu her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yaşanmaktadır. Dünyanın tek pazar haline gelmesi, ticari sınırların yavaş yavaş ortadan kalkması ile her işletme dünyanın her yerinde faaliyet gösterebilir hale gelmiştir. Bu çerçevede, uluslararası gayrimenkul işletmeleri ülkemizde faaliyet gösteriyorlar ve acentalık sistemi ile Türk gayrimenkul pazarına girdiler. Öte yandan mortagage ile başlayarak yabancı finans kuruluşları ülkemize gelerek ve bazı yerel bankaları satın aldılar gayrimenkul pazarına girmiş bulundurlar. Markalaşma artık sürekli duyduğumuz bir terim olarak yer almaktadır. Marka reklam ilişkisi ise rekabette önemli rol oynamaktadır. Reklam markalar hakkındadır; reklamı yapılan markanın bilinçli veya bilinçsiz olarak imajını yaratmak veya güçlendirmek için dizayn edilir Uluslararası markaların Türk pazarına girmesi kesinlikle bir tehdit olarak algılanmamalıdır, aksine ülkemizdeki yerel işletmeler bu sayede rekabetten geri kalmamak için standartlarını yükseltmek zorundadırlar. 

Markalaşmak, yerel ve uluslararası pazarlarda önemlidir, çünkü markanın, rekabetin olduğu pazarlarda diğer ürün sunan firmalardan ayırt edici özelliği vardır ve güven verir. Fakat, ülkemizde maalesef yerel ve uluslararası bazı işletmeler markalaşmaya gitmiş, fakat marka gerekliliğini yerine getirememişlerdir. Marka, bir işletmenin ürün ve hizmetlerini diğer işletmenin ürün ve hizmetlerinden ayırt eden sembol, isim, logo işaretleridir. Fakat hedef kitlerde bir duygu ve güven sunmalıdır. Sadece markalaşıp, fakat marka gerekliliğini benimsemeyen işletmeler markalaşmamış demektir.

Gayrimenkul sektöründe uluslararası markaların yanında başarılı yerel markalar da vardır Gayrimenkul işletmeleri, aslında, kendilerini diğer işletmelerden nasıl farklı konuma getirebilirler konusuna odaklanmalıdırlar. Bakkalların bile süpermarketler ile rekabet edemediği günümüz koşullarında gayrimenkul firmaları da standartlarını arttırmalı ve farklı olma yollarını aramalıdır, çünkü pazarda aynı gayrimenkulü sunan birçok işletme vardır. 

Markalaşma hem gayrimenkul pazarlayan firmalar ve inşaat şirketleri için artı değerler katarak hem müşterileri acısından daha güvenilir bulunur. İnşaat firmaları için işe markalaşan bir firma ile markalaşmayan bir firma arasında konut satışlarında bile %30 Lara varan bir fiyat farkı vardır. Bundan dolayı firmaların markalaşma ve kurumsallaşma için gerekeni yapması lazım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder