İnşaat Firmalarının da Ortaklık Gerekli!!Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ağırlık kazandığı ve yerel pazarlarda rekabetin yoğunlaşıp, yabancı ortaklarla çalışma gereğinin arttığı günümüz koşullarında; inşaat şirketlerinin teknik becerileri kadar yönetsel becerileri de önemli bir rekabet avantajı kaynağı olarak belirginleşmektedir Yapı üretim sektörü ulusal ekonomiye katkı açısından büyük bir öneme sahiptir. Bunun en büyük nedeni; bu sektördeki çok çeşitli girdilerin diğer sektörleri de yakından ilgilendirmesi, yani birçok sektörden girdi alması ve birçok sektöre de girdi sağlamasından kaynaklanmaktadır.

Diğer sektörlerde olduğu gibi yapı üretim sektöründe de firmaların büyük çoğunluğunu (%70) KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’ler küçük olmanın verdiği bazı avantajlardan (resmi prosedürlerin az oluşu, esnek üretim biçimi, niş pazarlarda faaliyet gösterebilme vb.) yararlanmalarına karşın, bazen de ölçeklerinden kaynaklanan sıkıntılarla (sermaye yetersizliği, pazarlama becerilerinin düşük olması, teknolojiye erişim vb.) karşı karşıya kalabilmektedirler.

İstanbul’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar seçtikleri işlerde aradıkları kriterleri %45.9 ile kâr oranı; %15.3 ile işin yeri ve %12.9 ile işin pazarlanabilir olmasını olarak belirtmektedirler Yüklenici çoğunlukla işlerin bir kısmını, o iş alanına özgü becerileri, deneyim ve ekipmanları olan alt yüklenicilere alt yüklenicilik anlaşması ile devreder veya kiralar.

Bu verilere bakıldığı zaman küçük inşaat Firmaların diğer firmalarla ortak iş yapmak zorunda olduğu gözlemleniyor. Aksı takdirde proje üretmek için sermeye ve alt yapı yetersizliğinden dolayı iş alamama olanağı vardır. Özelikle küçük arazinin olmaması olan merkezi yerlerde kat malikleri olmasından dolayı birlik de konut proje üretmeleri gerekiyor. Yoksa meydan büyük firmalara kalarak kendileri sadece alt yüklenici olarak faaliyet göstermek zorunda kalacak.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder