Konut Pazarlama ve Satış Yapma

Talep ve arz , Konut alımı, İnşaat firmalarıFirmalar için yeni bir işe girip girmeme kararında işin bulunduğu yer/bölge ve ortaya çıkarılacak gayrimenkulün satılma kabiliyeti etkili bir kriterdir. Çünkü nihai olarak pazarlama çok önemlidir. Gayrimenkul pazarını sosyal, demografik ve coğrafi unsurlara göre bölümlendirmek gerekmektedir Demografik unsurlar açısından konu ele alındığında 30 yaş ve üstü, evli veya evlenme planı olan, orta gelir düzeyi ve üstü, belli bir mesleği olan bireyler temel hedef kitledir.  Çünkü burada temel araştırılması gereken husus, talep yaratmak ve bu talebin satın alma gücü ile desteklenmesini sağlamaktır. 

Dolayısıyla, bir gayrimenkule talebi olan kitle belirlenmelidir Coğrafi bölümlendirme olarak en temel değişken kentsel ve kırsal bölge ayrımıdır.  Ülkemizde kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra kırsal dönüşüm projeleri de hayata geçirilmiştir.  Özellikle doğa ile iç içe yaşamayı amaçlayan, şehir stresini yaşamak istemeyenleri hedefleyen projelerde, şehrin biraz dışında gayrimenkul hedef kitlesi oluşturulmuştur.  Şu an Çatalca’ya kadar giden bir İstanbul pazarından söz edilebilmektedir. 

Sosyal yapılara bağlı olarak ta hedef kitle belirlemek mümkündür.  Örneğin, Bağdat caddesinde oturan bireylerin belli bir kısmı cadde kültürünü yaşamak istediğinden dolayı söz konusu bölgede otururlar.  Aynı veya benzer sosyal bölümlendirme Osmanbey veya Yeşilköy bölgeleri için de geçerlidir.  Son zamanlarda Cihangir bölgesi de sosyal bölümlendirme ye önemli bir örnek teşkil etmektedir.
 
Gayrimenkul sektöründe Pazarlama Araştırmaları yapmak gerekmektedir, çünkü herkes gayrimenkul işletmelerinin müşterisi olamaz.  Mamullerin tüketiciler üzerinde etkili olabilecek özellikleri araştırılmalı ve bu araştırmalara göre politika ve stratejiler geliştirilmelidir.  Pazarlama Araştırmalarının içerdiği temel konular tüketici, mamul, dağıtım, reklam, pazar potansiyeli, satış, fiyat, endüstriyel pazar, motivasyon, ambalajlama ve dış pazar araştırmalarıdır.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda gayrimenkul sektöründe faaliyette bulunan inşaat firmaları, pazarlama noktasında kendini geliştirmiş, yoğun pazarlama faaliyetleri sürdüren, belirli büyüklükte portföyü bulunan ve bunu yelpazeyi yine artırma çabaları içerisinde bulunan, konusunda profesyonel bir ekiple çalışan emlak partnerleri ile çalışmalıdır. Ya da büyük ölçekli firmalar kendi profesyonel ekiplerini kurabilmeli, hedef kitlesine göre doğru acentalarla iletişime geçilmeli, uluslararası pazarlama faaliyeti yürütülecekse yine markalaşmış ve güvenilir bir imaja sahip gayrimenkul çalışanları edinmelidir.

Pazarlama hedefleri doğrultusunda doğru bölgelerde veya yerleşim yerlerinde yapım projelerine başlanan mimariler yine bu projelere uygun müşteri profillerine satılacağı için, gayrimenkul satışında profesyonellik çok önemlidir. Reklam faaliyetleri artırılarak (gazete, tv,radyo,dergi,açık hava ilanları,el broşürleri, referanslar…internet. ) satışlara ivme kazandırılabilir.

Firmanın bütçesine göre, proje 3D maket halinde yapım aşamasından önce hazırlanarak, önceki referanslar ve ilgili portföye ait potansiyel müşterilere pazarlanarak   mimari süreçten evvel satışla sonuçlandırılabilir. Doğru satış kanalları ve pazarlama araçlarıyla projeler daha çabuk netice verebilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder