Kadınlar İş Hayatında Neden Erkeklerden Daha Başarılı olur?

                             Erkek yöneticiler,İnsanların varlığından beri her an tartışılan bir konu olan ve asla bir noktada karar alınamayan bu nedenle devamlı gündemde olan bir soru. Erkek mi üstün kadın mı? Nitekim kadınların iş dünyasında yer alması ile birlikte birde başarı kriterine göre tartışmalar başladı. Nitekim çok başarılı iş kadınları, yöneticiler, girişimciler ve çalışanlar var. Aslında ne kadın erkekten nede erkek kadından üstündür. Bu iki cins yaratılış bakımından kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yapmak bir birilerini tamamlamak üzere fıtri özeliklerde yaratılmıştır. O nedenle bunu kıyaslamak bile saçmalık ve boş muhabbettir.

Ancak Kadın ve Erkek duygusal ve bedensel yönden farklıdır. Bu farklılıktan kaynaklanan tepkiler ve düşünceler vardır. İş dünyası acısından bakıldığında işe kadınlar erkeklere oranla daha detaycı ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahipler. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki Kadınlar çok detaycıdır. Özelikle kadın rakiplerini ve esini bir gün bir olumsuz durum ile karşılaşmamak için en ince detayına kadar önce cevreden incelmeye başlar ve en son gözlerinde bitirir. Bunu o kadar çok tekrar eder ki aynı kişi ile karşılaştığında en ufak bir ayrıntıyı yakalayarak kendisi için tehditkâr bir durum olup olmadığını hemen fark eder ve oradan uzaklaşmak isteğini bedeni belirtiler ile beli eder.Bu sezgiyi kadınlar 6. Hiş olarak açıklarlar. İş dünyasında da beli bir görevde kaldığında hem çalışanları hem de müşterilerini erkeklere göre daha iyi tanır ve ondaki farklılığı durumu hemen fark ederek gerekli tedbirleri alır. Beden yapısı erkeklere göre zayıf olduğundan çatışmaya girmek yerine uzlaşmacı ve sorun çözümüne daha sıcak bakar. Buda ekip yönetiminde daha üstün kıllar. Girişimci ve işletmeci bayanlar olası olumsuz durumları sezinlediğinden dolayı işletmenin her biriminde bir olumsuz durum olmadan veya oluşma sırasında bunu fark etmesinden dolayı daha başarılı işlere imza atarlar.

İş dünyası duygusal değil mantıklı insanların kazandığı bir alandır. Ekibi ve müşteriyi çok iyi analiz eden kadınlar merhamet duygularından dolayı aşırı derecede duygusal davranır. Hata o kadar ileri gider ki elamana hak etmediği bir ücreti, fazla mesai ödemesi, geliş ve gidiş saatlerinde tavizler ve çalışanların duygusal olduğu zamanda onlara izin ve gerekirse de onun yapacağı işi kendisi yapar. Çok güzel ve olması gereken bu tablo çalışınlar ve müşteriler tarafından su istimal edilir. Onun için başarılı olmak isteyen bir kadın gibi düşünmeli ama erkek gibi mantıklı kararlar almalıdır. Yoksa başarısı uzun dönem devam edemez. Kadınlar daha çok sahiplenme duygusuna yatkın olduğundan dolayı onlar başarıyı tekrarlamaktan çok devamını sağlamak için kararlar alır.

Erkekler için işe önemli olan başarmak ve başka bir hedefin besinden koşmak her zaman daha cazip gelir. Her şeye mantık çerçevesinde baktığımızdan dolayı ufak detayları yakalamayız ve sorunlar ancak patladığında fark ederiz. Nitekim genele bakmak yerine sadece bir birime bakarız. Bizim için bir konuda uzun dönemli başarıdan çok kısa kısa ama tekrarlanan bir başarı bize daha cazip gelir. Onun içinde erkek elamanlar ve çalışanlar olarak beli bir yerde uzun dönem pek çalışmayız. Sorunlar olduğunda çok fazla taviz vermeden önerimizi sunarız ancak kabul edilmez işe yolları ayırma kararı alırız. Biz erkekler olarak da kadınlar gibi düşünmeyi öğrenmeliyiz ama asla onlar gibi davranmamlayız. Olayları en ince ayrıntısına ve işletmenin bütün birimlerinde olan faaliyetleri fark etmek için detayları analiz etmeliyiz

Birde müşteri olduğunda durum da buna yakın ancak biraz farklılıklar meydana geliyor. Erkek müşteriler bayan satıcılar, yöneticiler ve işletmecilerle fazla bir zıtlaşmaya gitmek istemiyorlar ve fiyat konusunda da pazarlık yapmak istemiyorlar. Ancak erkek erkeğe bir ticaret veya anlaşmazlık olursa kıran kırana pazarlık oluyor. Aynı zamanda bayanlar iş dünyasında erkekler ve kendi cinsleri tarafından psikolojik baskı altında kalıyorlar. Özelikle aynı seviyede çalışan bayanlar bir birine yardımcı olmak yerine köstek olmakta ve bir birilerini kıskanmakta erkekler de bir birine üstünlük kurmaya çalışıyorlar.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder