Emlak Ofisi Açmak İçin Gerekli Belgeler, Ofis Donanımı GereçleriEmlakçılık Ülkemizde en popüler işlerden biridir. O nedenle de en çok merak edilen yapılmak istenen işlerin başında geliyor. Ülkemizde yurt dışı ve yurt içi olmak üzere 33 tane emlak franchising Temsilcilik veren kurumlarla birlikte daha çok bireysel girişimler göze çarpıyor. Bende Gayrimenkul girişimcilerine emlak işinde iş kurmaktan satış sonrası hizmetlere kadar her konuda bilgimi ve deneyimlerimi paylaşarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizlerde emlak ofisi açmak ve kazanmak istiyorsanız sizlere elimden geldiğince yardımcı olmak için bana ulaşmanız yeterlidir. 


Türkiye’de emlakçı olmak için herhangi bir diplomaya sahip olma şartı aranmamaktadır . Peki ama nasıl kendi emlak büromuzu açabiliriz? Emlak Ofisi Açmak İçin Gerekenler :Meslek odası kaydı, Vergi dairesi kaydı, BAĞKUR kaydı, Belediye ruhsatı. Şimdi de dilerseniz emlakçılar meslek odasına kayıt için gerekli belgelere bir göz atalım: Beş adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Vergi levhası fotokopisi, İkametgâh, Öğrenim belgesi fotokopisi

Esnaf ve Sanatkârlar Odası İçin Gerekli Belgeler: Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Resimli ikametgâh ilmühaberi, Vergi Levhası Fotokopisi, Vekâletname (İşlemleri Bir Başkası Takip Ediyorsa) Vergi Dairesine Başvururken Gerekli Belgeler, Nüfus cüzdanı sureti, İmza sirküleri, İse başlama formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, İkametgâh ilmühaberi, Tapu fotokopisi veya kira kontratı 

Maliye Bakanlığı Denetim Elemanlarının Denetim Sırasında İstediği Belgeler:Fatura cildi, vergi levhası, KDV tabelası Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlak komisyonculuğu hizmetlerini, meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır. 

Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlak bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu, vb. yararlanılmalıdır. 

Emlak komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine
göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir, ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere aşılmalıdır, Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir yazı. sıfat veya unvan kullanmamalıdır. 

Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen
esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır. Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kaydıyla yapılacak yazılı bir sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilir. Bu sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır.

Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon, faks. ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır. Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıt imkanı sağlanmalıdır. Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir.

Taşınmazlarda bulunan “Kiralık” veya “Satılık” ilanları uzaktan fark edilebilecek büyüklükte olmalıdır. Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar olarak Emlak komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanunun belirlediği şekliyle bağımsız bir bölüm olmalı, iş yerinde; en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma İş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır. 

Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve yangına karşı tedbirler alınmalıdır. ilgili odasınca kullanıma sunulan ; Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı. Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi. Ekspertiz formu ile Senet ve damga pulu Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dokümanları bulunmalıdır.

Emlak komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar tutmalıdır. Emlak komisyoncusu bürosunda: aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır. Bilgisayar, yazıcısı, modem, Telefon, Faks, Şerit metre, Pusula, Fotoğraf makinası, El feneri, Televizyon, Video Kamera,  Emlak komisyoncusu bürosunda „ yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal sahipleri ile müşterileri bir araya getirildiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi verebilmen ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir. 

Reklam. Tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı olmalıdır. Emlak komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşları veya derneklerince ya da yetkili kılınmış kamu kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. 

Emlak komisyoncusu; Kiralama ve satış hizmeti kapsamında; Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı. Alan çalışması, Yayınların emlak ilanı sayfalarının incelenmesi, Müşteri portföyünde arz. Talep yönünden değerlendirmesi, Emlak kayıtlarını bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi, Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması, Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin hazırlaması.

Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlaması. İlan verilecek gayrimenkulün belirlemesi, Taşınmazın pazarlanmasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi vermesi, Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi, Tarafları bir araya getirmesi, Tapu islerine ilişkin randevuları alıp islerin takip edilmesi İş ve işlemleri;

Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında Satış. Pazarlama. İpotek. Kat irtifakı. Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit. Trampa. Cins değişikliği. Hibe (bağışlama). Taksim (paylaşım). Tashih (düzeltme). Aplikasyon. Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma. Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma. Vergi muafiyeti belgesini alma. Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma. Emlak beyannamesi düzenleme. Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma. Kira akid sözleşmesi yapma İş ve işlemleri yapabilmelidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder