Zaman YönetimiYaşamda başarılı olmanın yolu öncelikli ile önemli işleri planlayarak zamanlamaktır. Normal zeka düzeyinde olan insanların zeki insanlardan daha başarılı, yaşam kalitesinin artırmaları zamanı iyi yönetmekten geçiyor. Ortalama bir öğrenme yeteneği olan kişi eğitim için zamanı verimli kullanarak başarılı olması mümkündür. Öncelikli olarak her insan zaman yönetmeyi ve acil ile önemli işleri ayırmayı ve planlamayı öğrenmelidir. Sadece bu günü değil gelecekteki işleri de zamanlamak gerekiyor.İşletmelerde en büyük maliyet zamanı etkin kullanılmadığından yada boş kendilerine göre önemli olan işlere zaman ayırmaktan kaynaklanıyor. Rekabette de zamanı etkin ve doğru kullanarak hızlı hareket edenler üstünlük sağlayacaklardır. Hayat bir yarışsa bu yarışta ilerde olanlar yarısı nasıl kazanacaklarını planlayarak uygulayanlardır. Zamanı bekletme geri alma gibi olanaklar olmadığı gibi herkese eşit verilen bir gün kullananlara göre değişiklik gösterir. Bu nedenle insanın zamanını nasıl kullandığını ölçmesi ve hedef doğrultusunda değişiklikler yapabilmesi zaman yönetimi açısından kritiktir.

Başarılı yöneticiler ve işletmeci insan zamanının en az %65-70’ini acil olmayan önemli işler için ayırmalıdır. Yeni müşteriler bulmak, işi planlamak, eğitim, işletmeyi ve çalışanları geliştirmek, iş bağlantıları, kitap okumak ve sosyal faaliyetlere bulunmak gibi birçok önemli olmayan işleri yapmak ve sorunların oluşmasını engellemek ilerde bizleri öncelikli iş listesine girmesini engeller İşleri gerektiği zaman değil de, geldiği zaman küçük de olsalar acil olurlar. Bu da zaman yönetimini sekteye uğratır. Bu gün yapılmayan önemsiz işler birike birike bütün işletme yönetiminde ve hayatımızda büyük önemli sorunlara neden olur. 

Ertelemeyin ve üşenmeyin, Boşa harcanan küçük zaman dilimleri ayırarak yaptığınız işler yıllar sonra büyük işlere imza atmanıza neden olur. Hiç kimse sizden daha fazla çalışmasına ve zamanınızı çalmasına izin vermeyin uyumak yerine yarım saat kendinize zaman ayırarak gündüz yapılan faaliyetleri gözden geçirerek planlamalar yapın ve önemli ile öncelikli işleri acil durum olmadan yapılmalıdır. Başkasının planlarına uyulması yerine, önceden yapılan planlama ve öneri ile başkalarını kendi programına uymaya yönlendirmesi zaman yönetimi açısından çok daha verimlidir.

Herhangi bir toplantı veya çalışma için kişinin öngörü ile kendi programına uygun bir zaman tespit ederek bunu önermesi çok etkili bir yöntemdir. Böylece hem kendi programına uygun bir zaman tespit etmiş olur, hem zamanlamayı uzun süre önceden bileceği için hazırlık yapma fırsatı olur, hem de bu kadar uzun vadeli çalışmaya alışık olmayan diğer katılımcıların programına uydurma şansı artar.

İnsanın kendi önceliği olmayan konularda kendisine gelen işleri reddetmeyi bilmesi gerekir. İnsanın ilgilenip ilgilenmeyeceğinden emin olmadığı durumlarda istekleri yazılı alması ve taleplere aynı şekilde yazılı cevap vermesi çoğu zaman işleri kolaylaştırır. Bu, aynı zamanda toplantı ile kaybedilecek zamanın engellenmesi ve eğer gerçekten bir fırsat varsa bunun da göz ardı edilmesini önleyici bir davranış şeklidir. Ancak eğer konu gerçekten şirketin veya kişinin ilgi alanının dışında ise bu durumda sadece ilişkileri korumak amacıyla bu iş bir başkasına delege edilmemeli ve bizzat yazılı veya sözlü olarak geri çevrilmelidir.

Zamanı iyi yönetebilmek için zaman çalıcılara tolerans göstermeme disiplinini edinmek önem taşır. Örneğin, gündemi belli olmadan toplantı veya randevu kabul edilmemesi; toplantının kendi ofisinde değil, kolaylıkla ayrılabilmeyi sağlayacak bir toplantı odasında yapılması; toplantının başında süresinin de belirlenmesi ve buna sadık kalınması ve dakik olunması hem öz disiplin açısından, hem de birlikte çalışanların disiplini ve özen göstermesi açısından önem taşır.

Özetle, zamanı yönetmek hayatı yönetmektir. İnsan alışkanlıklarının kurbanıdır. Zaman kullanımı açısından disiplinli olmak ve iyi alışkanlıklar edinmek, hayattaki acil işleri ve stresi azaltırken, önemli ve öncelikli işlere yatırım yapılmasına ve geleceği şekillendire bilmeye fırsat tanır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder