Kurumsal Firma Olmanın Faydaları Nelerdir.
Kurumsal firma olmak İnternet sitesi yaptırmak, özel tasarımlı kâğıtlar, tabela yaptırmak, ışıklandırma yada resimlerle kurumsal firmayız demekle olmaz. Kurumsal firma demek kurumsal yönetim ilkelerine uyarak müşteri algısında imaj yaratmaktır. Özelikle gelişmekte borsada işlem yapan firmaların kurumsal olmaları durumunda %20 civarında kâğıt değeri daha yüksek oluyor. Nitekim kurumsal firma demek güvenilir demek onun içinde ürünleri daha pahalı, markalaşma daha hızlı, ürün alımında ayrıcalıklı fiyatlama ve hizmetleri alarak maliyet düşürmeye kadar faydası oluyor.

Kurumsal yönetim denince aklımıza öncelikle kaliteli kartvizit, lüks döşenmiş ofisler, Yüksek model markalı arabalar ve pahalı elbiseler giyen yöneticilerden oluşan insanları geliyor aklımıza oysa önemli olan anlayışa sahip olmaktır. 

Yönetim anlayışı kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumu tam sağlayamadığında yapısal önlemlerin önemi de kalmıyor. Kurumsal firmayız ve kurumsal yönetiyoruz demekle kurumsal olunmaz. Bu anlayışı daha somut ifade etmek gerekirse kurumsal yönetim; Yönetimin, şirket varlıklarından şahsi menfaat sağlamaması. Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği şirketlerle piyasa koşullarına uymayan fiyatlarla alış-verişte bulunmaması. Kısa vadeli karlılık (başarı) göstermek üzere aşırı risk alınmaması. 

Yöneticilerin kurum kaynaklarını kullanarak kendileri için bir imparatorluk kurmalarının önlenmesi. Yönetimin, atamaları işi en iyi yapacaklar yerine kendilerine yakın olanlardan seçmelerinin engellenmesi. İçeriden edinilen bilgiyle hisse alım satımı yapılmasının önlenmesi, Şirket içi denetim ve kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalışmasının sağlanması, Çalışanların şirket ile çıkar çatışması konumundan kaçınmaları konusunda eğitilmeleri ve bu konunun gözlenmesi, Hukuka ve etik kurallara uyumun sağlanması ve aykırı davranışların yönetimin dikkatine getirilmesini teşvik edecek sistemlerin kurulması ve çalıştırılması,

Dış denetçilerin kurumdan sağlanan başka faydalarla bağımsızlıklarının zedelenmesinin önlenmesi. Yöneticilerin yetkin ve etkili olmasının sağlanması ve kendilerine piyasa şartlarına uygun ücret paketi sunulması ve başarının ödüllendirilmesinin sağlanması . Hissedarlardan herhangi birinin diğerleri karşısında kayırılmaması ve hissedarlar ile yapılan ticari işlemlerin piyasa şartlarında gerçekleşmesine azami dikkat gösterilmesi, Rüşvetten kaçınılması, Yönetimin çalışanlar, tedarikçiler, dağıtım kanalları gibi paydaşlara adil davranmasının sağlanması,

Şirketin her şeyin en iyisini kendisinin yaptığı iddiası ile kurum dışı bilgi kaynaklarına ve gelişmelere karşı körlük göstermemesi, Kolay ölçülemeyen değerlerin (marka gibi) geliştirilmesinden ödün verilerek kısa vadeli sonuçlara odaklanmanın önlenmesi, Kurumsal gelişmede sürekliliğin sağlanması. Şirketin değerini etkileyecek gelişmelerin zamanında değerlendirilmesi ve tüm mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eş zamanlı olarak paylaşılmasının sağlanması, Şirketin geleceğine ilişkin risk ve fırsatların düzenli olarak değerlendirilmesi. 

Kurumsal yönetim için gerekli olan yönetim kurullarının yetki ve sorumluluklarının tanımlanması; yönetim kurulları işleyiş süreçlerinin belirlenmesi; yönetim kurulu seçim esaslarının saptanması; yönetim kurulu başkanının görev ve sorumluluklarının belirlenmesi; yönetim kurulu üyelerinin yetkinliklerinin tanımlanması; yönetim kurullarının performans yönetim sisteminin kuruması gibi adımların asıl hedefi şirketlerde bu yönetim anlayışına işlerlik kazandırmaktır.

Özetle, kurumsal yönetim sadece yapısal önlemlerle değil, aynı zamanda yönetim anlayışıyla da hayata geçirilebilir. Dolayısıyla, şirketlerimizin değerlerini artırmak istiyorsak, bir yandan sistemlerimizi bu anlayış doğrultusunda kurarken, diğer yandan da yönetimde bu anlayıştaki kişilere yer vermeliyiz.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder