Elektrik Üretimi ve Satışı
Hukuki Açıklamalar

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun temelini oluşturan; “Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyeti ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanmasıdır.” hükmünü sağlamak hedefiyle; Lisanssız Faaliyetleri açıklayan 14. Maddesinin 1.(b) fıkrası ile Kurulu gücü azami 1 MW/p yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulmasının fiili olarak önü açılmıştır.


Elektrik Satışı:

Elektrik satışı ile ilgili 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 14. Maddesinin (3) numaralı fıkrası ile Lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde elektrik enerjisi son kaynak tedarik şirketince, 10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda kaynak türü bazında ve süresinde belirlenen fiyatlardan alınır.

Mühendislik Açıklamaları Bu çalışmada; Güneş Enerjisi Işınım Değerleri, Arazi Kriterleri, Gölgelendirme, İklim Koşulları, Aylık-Yıllık Elektrik Üretim Değerleri, CO2 Emisyon Değerleri, Ekonomik ve Finansal Yatırım Analizleri, konularında özet sonuçlar verilmiştir.

Türkiye güneş enerjisi potansiyeli haritası 

Ülkemizin 1,400 – 2,400 kWh/m² aralığında global ışınım potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.Kuzey şeridinde, Orta Karadeniz ve Marmara Bölgesinde 1,400-1,800 kWh/m² olan ışınım değerleri, Güneye inildikçe artmakta ve Orta Anadolu ve Ege’de 1,800-2,000 kWh/m² değerlerine ulaşmaktadır. Orta Doğu Anadolu Bölgesi’nden başlayarak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2,000 kWh/m² değerine yaklaşan ışınım değerleri, Akdeniz Bölgesi’nde güneşlenme potansiyeli en yüksek olan bölgeyi işaret eden 2,200 kWh/m²seviyesine ve üzerine ulaşmaktadır.

Özet olarak, güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu bölgeler, Orta ve Batı Akdeniz bölgesi, İç Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu olarak haritada görülebilmektedir. En yüksek güneş enerjisi potansiyeline işaret eden koyu kırmızı ile renklendirilmiş bölgelerin dağlık veya deniz seviyesinden yüksek platolar olduğu görülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme