Bu Sektörlere Destek Yok

841141
Belediye hizmetleri
841141
Belediyelerin kamu yönetimi hizmetleri
841142
Ekonomik, sosyal planlama ve istatistik hizmetinin yönetimi ve uygulanması
841142
Ekonomik ve sosyal planlama ile istatistik ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
841142
Devletin çeşitli seviyelerindeki tüm ekonomik ve sosyal planlama ve istatistik hizmetlerinin 
yönetimi ve uygulanması faaliyetleri (DPT, TÜİK)
841142
Tüm (sivil) araştırma ve geliştirme politikalarının yönetimi faaliyetleri
841142
Hazine Müsteşarlığı
841143
Finansal, mali ve denetim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (defterdarlık, mal müdürlükleri, 
vergi daireleri, Sayıştay, kamu borç ve fonlarının yönetimi dahil)
841143
Kamu borç ve fonlarının yönetimi; kamu fonları yönetimi
841143
Sermaye Piyasası Kurulu
841143
Maliye bakanlığı-vergi daireleri-defterdarlık
841143
Paraların toplanması ve alınması, bunların paylaştırılmasının denetimi faaliyetleri
841143
Mallara ilişkin harç/vergi toplanması ve vergi ihlal incelemesi faaliyetleri
841143
Finansal işlerin yönetimi ve denetimi
841143
Bütçe uygulaması ve kamu fonlarının ve kamu borcunun yönetimi faaliyetleri
841143
Vergilendirme planlarının uygulanması faaliyetleri
841144
Genel personel işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
841145
Gümrük idaresi faaliyetleri
841145
Gümrük Müsteşarlığı
841145
Gümrüklerle ilgili kamu yönetimi hizmetleri
841146
Muhtarların faaliyetleri (köy muhtarı-mahalle muhtarı)
841146
Muhtarların faaliyetleri
841147
Özel idare hizmetleri
841147
Merkezi ve bölgesel idari ve yasal yönetim faaliyetleri (belediye ve muhtarların kamu yönetimi
 hizmetleri hariç)
841147
Valiliklerin ve kaymakamlıkların kamu yönetimi hizmetleri (il ve ilçe özel idarelerinin faaliyetleri 
dahil)
841148
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
841148
Yasama ve yürütme hizmetleri
841148
İçişleri Bakanlığı
841190
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
841190
Devlet Malzeme Ofisi (DMO)
841190
Harita genel müdürlüğü
841190
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKEK)
841190
Kamu için diğer destekleyici kamu yönetimi hizmetleri (merkezi kamu ihale ve tedarik 
hizmetleri ile haritacılık vb)
841211
Eğitime ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
841211
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
841211
İlköğretim genel müdürlüğü
841211
İl-ilçe milli eğitim müdürlüğü
841211
Kamu idaresi tarafından eğitim programlarının yönetilmesi
841211
Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi-ÖSYM
841212
Bayındırlık ve iskan Bakanlığı
841212
Atıkların toplanması ve tasarrufu ile ilgili faaliyetlerin kamu tarafından idaresi
841212
İskan ve toplum refahına ilişkin kamu yönetimi hizmetleri (su temini ve çevre koruma 
programları dahil)
841212
Kamu idaresi tarafından konut programlarının yönetimi
841212
Konut edindirme ve toplum refahı ile ilgili kamu idaresi hizmetleri
841212
Kişisel refahın artırılmasını hedefleyen programlarının yönetilmesi
841212
Temiz su kaynakları ile ilgili programların yönetimi
841212
Çevre sağlığı, vb Hizmetler (kamu)
841212
Çevre koruma programlarının kamu idaresi tarafından yönetimi (atık su arıtma, kirlilik 
kontrolü, vb)
841212
İçme suyu kaynak programlarının kamu tarafından idaresi
841212
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
841212
İskan programlarının yönetilmesi
841213
Sağlıkla ilgili idari hizmetler
841213
Sosyal hizmetlerle ilgili programların yönetimi (kamu)
841213
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
841213
Sağlık bakanlığı
841213
Sağlık programlarının yönetilmesi (kamu)
841213
Sağlığa ve sosyal hizmetlere ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
841214
Beden terbiyesi genel müdürlüğü
841214
Spor programlarının kamu idaresi tarafından yönetilmesi
841214
Spor, dinlence, kültür ve dine ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
841214
Kültür programlarının yönetilmesi
841214
Diyanet işleri başkanlığı
841311
Kamu idaresi tarafından ekonomik performansın artırılması için araştırma ve geliştirme 
politikalarının ve ortak fonların yönetimi
841311
Çok amaçlı geliştirme projeleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (bölgesel kalkınma
 projeleri dahil)
841311
Kalkınma ajanslarının faaliyetleri
841311
Farklı ekonomik sektörler için sübvansiyon dağıtımı dahil olmak üzere, kamu yönetim ve
 düzenlemesi faaliyetleri
841312
Genel ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (genel ekonomi 
politikalarının oluşturulması, teşvik faaliyetleri, patent işleri, genel istihdam politikaları, 
meteoroloji işleri, istihdam vb)
841312
Kamu idaresi tarafından ekonomik performans ve rekabet edilebilirliği artırmaya yönelik 
araştırma ve geliştirme politikalarının yönetimi
841312
Kamu idaresi tarafından genel çalışma ilişkilerinin yönetimi
841312
Kamu idaresi ve düzenlemesi (toptan ve perakende ticaret konularında) (sübvansiyon 
dağıtımı dahil)
841312
Kamu idaresi tarafından bölgesel politika tedbirlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetleri 
(örneğin işsizliğin azaltılması)
841313
Kamu idaresi ve düzenlemesi (maden kaynakları konusunda) (sübvansiyon dağıtımı dahil)
841313
Devlet Su İşleri (DSİ)
841313
Madencilik, doğal kaynaklar, imalat ve inşaat ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
841314
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
841314
Zirai Mücadele Müdürlüğü
841314
Kamu idaresi ve düzenlemesi (tarım konusunda) (sübvansiyon dağıtımı dahil)
841314
Kamu idaresi ve düzenlemesi (toprak kullanımı konusunda) (sübvansiyon dağıtımı dahil)
841314
Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılıkla ilgili kamu yönetimi hizmetleri
841314
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
841315
Kamu idaresi ve düzenlemesi (oteller ve turizm konusunda) (sübvansiyon dağıtımı dahil)
841315
Ticaret, otelcilik ve lokantacılık ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
841316
Turizm ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
841317
Kamu idaresi ve düzenlemesi (altyapı konusunda) (sübvansiyon dağıtımı dahil)
841317
Kamu idaresi ve düzenlemesi (ulaşım konusunda) (sübvansiyon dağıtımı dahil)
841317
Kamu idaresi ve düzenlemesi (iletişim konusunda) (sübvansiyon dağıtımı dahil)
841317
Ulaştırma Bakanlığı
841317
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
841317
Karayolları Genel Müdürlüğü
841317
Ulaştırma ve iletişim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
841318
Yakıt ve enerji ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (enerji bakanlığı, vb)
841318
Kamu idaresi ve düzenlemesi (enerji kaynakları konusunda) (sübvansiyon dağıtımı dahil)
841318
Elektrik İşleri Etit İdaresi Genel Müdürlüğü
841318
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
842105
Dış İşleri Bakanlığı
842105
Dış Ticaret Müsteşarlığı
842105
Dış işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk
 hizmetleri hariç)
842106
Dış ticaret ilişkilerinin, uluslararası finansal ilişkilerin ve dış teknik ilişkilerin yönetimi
842106
Dışişleri bakanlığının yönetimi ve faaliyeti ile yurt dışında veya uluslararası organizasyonlardaki
 bürolarda diplomatik ve konsolosluk görevleri
842106
Yabancı ülkeler için askeri yardım sağlanması hizmetleri
842106
Uluslararası organizasyonlar aracılığıyla gönderilsin ya da gönderilmesin yabancı ülkeler için 
yardım hizmetleri
842106
Yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri (yabancı konsolosluklar hariç)
842205
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
842205
İlgili alanda askeri personel için sağlık faaliyetleri
842205
Askeri savunma hizmetleri (silahlı kuvvetler ve savunma ile ilgili idari hizmetler)
842205
Kara kuvvetleri, donanma ve hava kuvvetlerinin yönetimi, denetimi ve çalıştırılması
842205
Askeri savunma işlerinin, askeri kuvvetlerin idaresi, denetlenmesi, işletilmesi
842205
Askeri savunma ilişkilerinin ve toprak, deniz, hava ve uzay savunma kuvvetlerinin yönetimi, 
denetimi ve çalıştırılması
842205
Silahlı kuvvetler
842205
Askeri savunma hizmetleri
842205
Savunma oluşturmada kullanılan yedek ve yardımcı kuvvetlerin yönetimi, denetimi 
ve çalıştırılması
842205
Mühendislik, sevkiyat, muhabere, istihbarat, malzeme, personel ve diğer savaş gücü 
dışındaki kuvvetler ve diğer kuvvetlerin yönetimi, denetimi ve çalıştırılması
842205
Askeri lojistiğin (teçhizat, yapı, kaynak ve benzerlerinin sağlanması) yönetimi, denetimi 
ve çalıştırılması
842205
Genelkurmay
842205
Askeri silahlı kuvvetlerin idare ve sevki
842205
Arazideki askeri personel için sağlık faaliyetleri
842205
Ordu
842205
Deniz-kara-hava kuvvetleri komutanlığı
842206
Savunma ile bağlantılı araştırma ve geliştirme politikalarının ve ilgili fonların idare edilmesi
842206
Savunma ile ilgili araştırma ve geliştirme politikaları ve fonlar
842206
Sivil savunma hizmetleri
842206
Sivil savunma kuvvetlerinin idaresi, çalıştırılması ve desteklenmesi
842206
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
842206
Muhtemel durum planlarının desteklenmesi ve sivil kuruluşları ve sivil halkı kapsayan 
tatbikatların gerçekleştirilmesi
842304
İcra Müdürlüğü
842304
Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri (icra müdürlükleri vb dahil, ceza infaz 
kurumlarının ve mahkemelerin faaliyetleri hariç)
842305
Hapishanelerin yönetilmesi ve işletilmesi
842305
Cezaevleri idaresi
842305
Bir sözleşme veya ücret bazında ıslah evlerinin işletilmesi
842305
Ceza infaz ve tutuk evlerinin faaliyetleri (eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri hariç)
842305
Ceza infaz kurumu (hapishane) yönetimi ve ıslah hizmetlerinin sağlanması faaliyetleri
842306
Hukuk mahkemelerinin idaresi
842306
Askeri mahkemelerin faaliyetleri
842306
Mahkemelerin faaliyetleri (yüksek yargı organları dahil)
842306
Hukuk davalarının tahkimi faaliyetleri
842306
Kanun hükümlerinin ve yorumlarının icrası faaliyetleri
842306
Hukuk mahkemelerinin faaliyetleri
842306
Mahkemeler
842306
Devlet adına veya hükümet tarafından nakit veya hizmet sağlanarak yapılan yasal 
temsil ve danışmanlık faaliyetleri
842401
Barış dönemlerinde yaşanan felaketlerde yurtiçi acil durumlarda kullanılmak üzere 
kaynak sağlanması
842401
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
842401
Resmi birimlerce desteklenen düzenli ve yardımcı polis kuvvetlerinin, liman, sınır, 
sahil koruma ve diğer özel polis kuvvetlerinin idare ve sevki faaliyetleri
842401
Sahil güvenlik
842401
Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler (polis hizmetleri, sahil güvenlik vb)
842401
Balıkçılıkla ilgili, denetleme, koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri
842401
Polis hizmetleri (güvenlik ve asayiş)
842401
Bekçiler (resmi)
842401
Emniyet genel müdürlüğü
842501
İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman yangınlarıyla mücadele ve koruma 
faaliyetleri hariç)
842501
Yangınla mücadele ve yangının önlenmesi
842501
Yangın önlemede, yangınla mücadelede, insan ve hayvanların kurtarılmasında, felaketlerde,
 sel basmalarında, yol kazaları ve benzerlerine yardımda, düzenli ve yardımcı
 itfaiyecilerin idaresi ve sevki
842502
Hava taşıtları yoluyla yapılan itfaiye hizmetleri (orman yangınlarıyla mücadele ve 
koruma faaliyetleri hariç)
843001
Zorunlu sosyal güvenlik sistemleri
843001
Emekli sandığı
843001
Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
843001
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
843001
Hastalık, iş kazası ve işsizlik sigortasının finanse edilmesi ve yönetilmesi
843001
Bağ-Kur
843001
İşsizlik sigortası programları
843001
Doğum, geçici sakatlık, dulluk ve benzerlerinden kaynaklı gelir kayıplarını kapsayan
 programların finanse edilmesi ve yönetilmesi
843001
Hükümet tarafından sağlanan emekli aylıklarının finanse edilmesi ve yönetilmesi
843001
Zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi
843001
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
843001
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
843001
Sosyal güvenlik faaliyetleri (zorunlu)
843001
Hükümet tarafından sağlanan sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve yönetilmesi
851001
Okul öncesi eğitimi amaçlı ana okulları (Kamu)
851001
Kamu kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim 
verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
851002
Okul öncesi eğitimi amaçlı ana okulları (Özel)
851002
Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti
 (okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
852006
Kamu kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik ilköğretim faaliyeti
852007
Temel eğitim (öğrencilere okuma, yazma ve matematik ve tarih, coğrafya, doğa bilimi, 
sosyal bilim, sanat ve müzik gibi diğer konularda temel bir anlayış veren akademik 
kursların ve ortak kurs çalışmasının sağlanması) (Kamu)
852007
Yetişkin okuma yazma programları
852007
Kamuya ait İlköğretimde verilen (eski adıyla ilkokul) sekiz yıllık eğitim faaliyeti
852007
Kamu kurumları tarafından verilen ilköğretim faaliyeti (yetişkinlere yönelik okuma yazma 
programlarının verilmesi dahil, engelliler için verilen eğitim hariç)
852008
Özel öğretim kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik ilköğretim
 faaliyeti
852009
Temel eğitim (öğrencilere okuma, yazma ve matematik ve tarih, coğrafya, doğa bilimi, sosyal
 bilim, sanat ve müzik gibi diğer konularda temel bir anlayış veren akademik kursların ve ortak
 kurs çalışmasının sağlanması) (Özel)
852009
Özel öğretim kurumları tarafından verilen ilköğretim faaliyeti (yetişkinlere yönelik okuma yazma
 programlarının verilmesi dahil, engelliler için verilen eğitim hariç)
852009
Özele ait İlköğretimde verilen (eski adıyla ilkokul) sekiz yıllık eğitim faaliyeti
853112
Lise eğitim hizmetleri (Kamu)
853112
Kamu kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen 
eğitim hariç)
853113
Ortaeğitim hizmetleri (Lise) - özürlü çocuklar için (Kamu tarfından verilen)
853113
Lise eğitim hizmetleri - özürlü çocuklar için (Kamu okulları tarafından verilen)
853113
Kamu kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik genel ortaöğretim
 (lise) faaliyeti
853114
Lise eğitim hizmetleri (özel)
853114
Özel öğretim kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik
 verilen eğitim hariç)
853116
Lise eğitim hizmetleri - özürlü çocuklar için (Özel okullar tarafından verilen)
853116
Ortaeğitim hizmetleri (Lise) - özürlü çocuklar için (özel)
853116
Özel öğretim kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik genel 
ortaöğretim (lise) faaliyeti
853210
Kamu kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik teknik ve mesleki 
ortaöğretim (lise) faaliyeti
853211
Özürlüler için teknik ve mesleki ortaöğretim hizmetleri (körler, sağırlar okulu) (Kamuya ait)
853211
Kamu kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğretim (lise) faaliyeti 
(engellilere yönelik verilen eğitim hariç)
853212
Özürlüler için teknik ve mesleki ortaöğretim hizmetleri (körler, sağırlar okulu) 
(Özele ait)
853212
Özel öğretim kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik
 teknik ve mesleki ortaöğretim (lise) faaliyeti
853213
Özel öğretim kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğretim
 (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)
853214
Çıraklık eğitimi
853215
Ticari sertifika veren havacılık, yelkencilik, gemicilik, vb kursların faaliyetleri
853216
Mesleki sürücüler için sürücülük kursları (örneğin, kamyonlar, otobüsler) okullar
853216
Ticari taşıt kullanma belgesi veren sürücü kurslarının faaliyetleri
853290
Şefler, otel yöneticileri ve restoran sahipleri için eğitim hizmetleri
853290
Bilgisayar onarım eğitimi
853290
Kozmetik ve kuaför okulları
853290
Turist rehber eğitimi
853290
Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri
854101
Yükseköğretime veya ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan mesleki 
eğitime hazırlık için tamamlayıcı ortaöğretim sonrası eğitim sağlanması faaliyetleri
854101
Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim faaliyeti
854101
Yükseköğretim olarak kabul edilmeyen ortaöğretim sonrası eğitimin sağlanması faaliyetleri
854201
Üniversiteler (Kamu)
854201
Kamu kurumları tarafından verilen yükseköğretim faaliyeti (yükseköğretim düzeyinde eğitim
 sağlayan konservatuarlar dahil)
854203
Üniversiteler (Özel)
854203
Özel öğretim kurumları tarafından verilen yükseköğretim faaliyeti (yükseköğretim düzeyinde 
eğitim sağlayan konservatuarlar dahil)
855103
Yoga eğitimi
855103
Spor kulüpleri tarafından çeşitli tesislerde gerçekleştirilen, profesyonel ve amatörler 
sporcuların katıldığı açık veya kapalı alanlarda yapılan spor karşılaşmalarının düzenlenmesi
 ve bu tesislerin işletilmesi
855103
Konaklamalı veya konaklamasız eğitim kamplarında eğitim sağlanması
855103
Kamplar, spor eğitimi
855103
Yüzme eğitimi
855103
Spor eğitimi (beyzbol, basketbol, kriket oyunu, futbol ve benzeri)
855103
Binicilik eğitimi
855103
Dövüş sporları eğitimi
855103
Bağımsız öğretmenler, eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi
855103
Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, 
dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri 
dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
855103
Profesyonel spor eğitimcileri, öğretmenleri, koçları
855103
Jimnastik eğitimi
855103
Bağımsız öğretmenler, çalıştırıcılar tarafından sağlanan spor eğitimi
855103
Kart oyunu eğitimi (briç oyunu gibi)
855205
Sanat eğitimi (akademik olmayan)
855205
Sahne sanatları okulları (akademik olanlar hariç)
855205
Drama okulları (akademik olanlar hariç)
855205
Piyano öğretmenleri ve diğer müzik eğitimi
855205
Dans eğitimi ve dans stüdyoları
855205
Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoğraf, halk oyunu, resim, 
drama, vb eğitimi dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
855205
Eğlence, hobi ve kendi kendini geliştirme amaçları için eğitim sağlanması
855205
Güzel sanatlar okulları (akademik olanlar hariç)
855205
Fotoğrafçılık okulları (ticari olanlar hariç)
855301
Ticari sertifikalar ve izinler vermeyen havacılık, yelkencilik, gemicilik okulları
855301

Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık, yelkencilik, 
gemicilik eğitimi hariç)
855301
Kaptanlık eğitim kursları (ticari olmayan)
855301
Hava ve deniz taşıtları kullanmaya yönelik okul hizmetleri (ticari olmayan)
855301
Sürücü kursu faaliyetleri
855901
Halk eğitim merkezlerinin faaliyetleri
855901
Halk Eğitim Merkezleri
855903
Bilgisayar eğitimi
855903
Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve 
yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
855905
İlköğretim ve orta öğretime yönelik yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri
855905
Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli, vb sınavlara yönelik yardımcı 
dersler veren dershanelerin faaliyetleri
855905
Profesyonel sınav bilgileri tazeleme kursları
855905
İlk öğretim, orta öğretim öğrencilerine yönelik dersanecilik faaliyeti
855906
Biçki, dikiş, nakış, halıcılık, güzellik, berberlik, kuaförlük kurslarının faaliyetleri
855908
Kuran kursları ve diğer dini eğitim veren yerlerin faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim 
düzeyinde verilen eğitim hariç)
855908
Dini eğitim
855908
Kuran kursları
855909
Dil ve konuşma becerileri eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim 
düzeyinde verilen eğitim hariç)
855909
Dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi
855909
Topluluğa konuşma eğitimi
855909
Hızlı okuma eğitimi
855909
Yabancı dil eğitimi
855910
Mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri
855912
Muhasebe eğitimi kurslarının faaliyeti
855915
Akademik özel ders verme faaliyeti (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde bire bir eğitim)
855915
Akademik özel ders verme hizmetleri
855990
Cankurtaranlık eğitimi
855990
Hayatta kalma eğitimi
855990
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim kursu faaliyetleri (cankurtaranlık, hayatta kalma, 
topluluğa konuşma, hızlı okuma, vb eğitimi dahil, yetişkin okuma yazma programları ile temel, 
orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
856002
Öğrenci değiştirme programları organizasyonu
856002
Eğitim test değerlendirme hizmetleri
856002
Soru bankası olarak adlandırılan ders tür leri ve konulara göre testlerin hazırlanması faaliyeti
856002
Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık, test değerlendirme, öğrenci
 değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi 
destekleyen öğrenim dışı faaliyetler)
856002
Eğitim yönelik olarak yapılan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
856002
Eğitim danışmanlığı faaliyetleri
861004
Hastanelerin acil servis hizmetleri (kamu)
861004
Akıl hastanelerinin faaliyetleri (Kamu)
861004
ihtisaslaşmış hastanelerin tıbbi, teşhis ve tedavi faaliyetleri (kamu)
861004
Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı 
hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb)
861005
Ceza infaz kurumu hastanelerinin faaliyetleri
861005
Ameliyathane hizmetlerinin, eczacılık hizmetlerinin, yiyecek ve diğer hastane hizmetlerinin 
sağlanması (kamu)
861005
Askeri hastanelerin faaliyetleri
861005
Kısırlaştırma ve doğumun sona erdirilmesi gibi yatılı olarak tıbbi tedavileri sağlayan aile
 planlama merkezlerinin hizmetleri (kamu)
861005
Kısa ve uzun süreli hastane faaliyetleri (Kamu)
861005
Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri 
(devlet üniversite hastaneleri dahil, özel ihtisas hastaneleri ile dişçilik, ambulansla taşıma,
 tıbbi laboratuvar test faaliyetleri hariç)
861005
Belediye hastaneleri ve bölgesel hastaneler, kar amacı gütmeyen kuruluşların hastaneleri, 
üniversite hastaneleri, askeri hastaneler ve hapishane hastanelerinin tıbbi, teşhis ve tedavi 
faaliyetleri
861005
Yataklı hastane faaliyetleri (kamu)
861005
Genel hastanelerde Radyoloji ve anestezi hizmetleri dahil olmak üzere laboratuvar ve teknik 
hizmetleri (kamu)
861012
Hastanelerin acil servis hizmetleri (Özel)
861012
Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı 
hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb)
861012
ihtisaslaşmış hastanelerin tıbbi, teşhis ve tedavi faaliyetleri (özel)
861013
Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri 
(özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar
 testleri faaliyetleri hariç)
861013
Kısırlaştırma ve doğumun sona erdirilmesi gibi yatılı olarak tıbbi tedavileri sağlayan aile 
planlama merkezlerinin hizmetleri (Özel)
861013
Ameliyathane hizmetlerinin, eczacılık hizmetlerinin, yiyecek ve diğer hastane hizmetlerinin 
sağlanması (özel)
861013
Kısa ve uzun süreli hastane faaliyetleri (özel)
861013
Genel hastanelerde Radyoloji ve anestezi hizmetleri dahil olmak üzere laboratuvar ve teknik
 hizmetleri (özel)
862102
Sağlık ocaklarının faaliyetleri
862102
Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik 
uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce
 gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç)
862102
Aile sağlığı merkezleri (pratisyen hekimler tarafından yürütülen)
862103
Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik 
uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve 
fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
862104
Özel muayenehanelerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (
hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri
 hariç)
862190
Diğer yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, iş yeri, okul vb yerlerde 
sağlananlar dahil, ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
862202
Doktor muayenehanelerinin faaliyetleri
862202
Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama 
faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin 
paramedikal faaliyetleri hariç)
862205
Yatılı olmayan kısırlaştırma ve gebeliğin sona erdirilmesi gibi tıbbi tedavileri sağlayan aile 
planlama merkezlerinin faaliyetleri
862205
Saç ekim merkezleri veya klinikleri
862205
Özel sağlık kurumları tarafından poliklinik ve yatılı olmayan tıp merkezlerinde sağlanan
 uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve 
fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
862206
Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan uzman hekimlik 
uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin
 paramedikal faaliyetleri hariç)
862206
Aile sağlığı merkezleri (uzman hekimler tarafından yürütülen)
862207
Diyaliz merkezleri (hastane dışı)
862290
Diğer yatılı olmayan uzman hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, iş yeri, okul vb yerlerde 
sağlananlar dahil, ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
862301
Genel ve ihtisaslaşmış dişçilik faaliyetleri, diş hekimliği, endodonti ve pedodonti; oral patoloji,
 ortodonti faaliyetleri (Özel)
862301
Özel kurumlar tafından yapılan genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri (örneğin dişçi
, endodonti ve pedodonti; oral patoloji) (özel)
862301
Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane
 faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)
862303
Diş hekimi tarafından verilen hizmetler (özel)
862303
Özel muayenehanelerde sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri
 ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)
862305
Kamu kurumlarınca yapılan genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri (örneğin dişçi,
 endodonti ve pedodonti; oral patoloji)
862305
Kamu kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane 

faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)
862305
Genel ve ihtisaslaşmış dişçilik faaliyetleri, diş hekimliği, endodonti ve pedodonti; oral patoloji,
 ortodonti faaliyetleri (Kamu)
869001
Hemşirelik hizmetleri (evdeki hastalar için bakım, koruma, anne bakımı, çocuk sağlığı ve
 hemşirelik bakımı alanındaki benzeri hizmetler dahil, hemşireli yatılı bakım tesislerinin 
faaliyetleri ile tıp doktorlarının hizmetleri hariç) (hastane dışı)
869003
Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akupunkturla tedavi faaliyeti (hastane dışı)
869004
Ambulansla hasta taşıma faaliyeti (hastane dışı)
869004
Ambulans taşıma (hasta nakil ) faaliyetleri (Hastane dışında)
869004
Hastaların ambulansla taşınması faaliyetleri (uçaklar da dahil olmak üzere herhangi bir araç 
ile hastaların taşınması) (bu hizmetler genellikle acil bir durum süresince sağlanmaktadır)
869005
Ebe, sağlık memuru, sünnetçi, iğneci, pansumancı vbleri tarafından verilen hizmetler
 (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan gebelik süresince ve doğum sonrası izleme 
ve tıbbi işlemleri kapsayan aile planlaması hizmetleri dahil) (hastane dışı)
869006
Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetleri (Hastanelerin dışında yürütülenler)
869006
Fizyoterapi hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan fizyoterapi, ergoterapi 
vb alanlardaki hizmetler) (hastane dışı)
869007
X-ray laboratuvarları ve diğer teşhis görüntüleme merkezleri faaliyetleri (Hastane dışında)
869007
Analiz veya raporlama olmaksızın teşhis amaçlı görüntüleme hizmetleri (tıp doktorları 
dışında yetkili kişilerce sağlanan röntgen, ultrason, manyetik rezonans (MR) vb görüntüleme
 hizmetleri) (hastane dışı)
869009
Kan, sperm ve organ bankalarının faaliyetleri (hastane dışı)
869009
Kan bankalarının, sperm bankalarının, organ nakli bankalarının ve benzeri faaliyetleri
869010
Tıbbi laboratuvar testleri (hastane dışında)
869010
Tıbbi laboratuvarların hizmetleri (adli tıp ve diş laboratuvarlarının faaliyetleri hariç) 
(hastane dışı)
869010
Kan analiz laboratuvarları faaliyetleri
869014
Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalistler,
 psikologlar ve psikoterapistler tarafından sağlanan hizmetler) (hastane dışı)
869016
Adli tıp laboratuvarlarının faaliyetleri
869090
Ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler
869090
Sigara bırakma merkezleri
869090
Bys diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce 
sağlanan mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin tedavisi, 
ayak bakımı, diş hijyeni vb hizmetler) (hastane dışı)
869090
Tıbbi masaj ve terapi
869090
Ebeler, fizyoterapistler ve diğer paramedikal pratisyenlerin faaliyetleri
869090
Diş hekimlerinden ayrı çalışan ancak düzenli olarak diş hekimlerince denetlenen 
diş terapistleri, okul diş hemşireleri ve diş sağlık bilimcileri gibi paramedikal diş sağlık
 personelinin faaliyetleri
869090
Ayak bakımı, homeopati, şiropratik, akupunktur gibi diğer sağlık görevlisi pratisyenlerin 
faaliyetleri
869090
Diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personeli faaliyetleri
871001
Yaşlılar için bakım evleri (huzur evleri) faaliyetleri
871001
Hemşire bakımlı tesislerin faaliyetleri
871001
Yaşlılar için hemşire bakımı verilen evlerin faaliyetleri
871001
Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri (hemşireli bakım evlerinin, hemşireli huzur evlerinin
 faaliyetleri dahil, sadece asgari düzeyde hemşire bakımı sağlanan yaşlı evlerinin, 
yetimhanelerin, yurtların faaliyetleri ile evlerde sağlanan hizmetler hariç)
871001
Hemşireli özel bakım üniteleri faaliyetleri
871001
Hemşire bakımı verilen huzur evleri faaliyetleri
871001
Hemşirelik, sağlık memurlarınca bakım verilen tesislerin (bakım evleri, huzur evleri vb) 
faaliyetleri
872002
Zihinsel engelliler için uyum sağlanmasına yönelik evlerin faaliyetleri
872002
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
 (hastanelerin faaliyetleri ile yatılı sosyal hizmet faaliyetleri hariç)
872002
Zihinsel engellilerin bakımı için kurulan hastane dışı tesislerin faaliyetleri
872002
Alkolizm veya ilaç bağımlılığı tedavisi için tesislerin faaliyetleri
872002
Akıl ve ruh sağlığı bozulan hastalar için yatılı grup ve bakım evleri faaliyetleri
873002
Emeklilere sürekli bakım sağlayan toplulukların faaliyetleri
873002
günlük yaşantı için bakım desteğiverilen yaşam tesislerinin faaliyetleri
873002
Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri (destekli yaşam tesisleri, 
hemşire bakımı olmayan huzurevleri ve asgari düzeyde hemşire bakımı olan evlerin faaliyetleri 
dahil, yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri hariç)
873002
Yaşlılar için en düşük seviyede hemşire bakımı verilen evlerin faaliyetleri
873002
Hemşire bakımı olmayan huzur evleri faaliyetleri
879003
Çocuklara ve gençlere yönelik diğer yatılı bakım faaliyetleri (kimsesiz çocuklar için sosyal 
hizmetler, çocuk bakım evleri dahil, çocuk ıslah evlerinin ve hemşireli bakım tesislerinin 
faaliyetleri ile bedensel engelliler için olanlar hariç)
879003
Çocuk bakım evleri ve yurtların faaliyetleri
879003
Yetimhanelerin faaliyetleri
879004
Suçlular ve sabıkalılar için bakım evlerinin faaliyetleri
879004
Çocuklara ve gençlere yönelik ıslah evleri ile çocuk suçlu ve sabıkalılar için bakım evlerince
 sağlanan diğer yatılı bakım faaliyetleri
879090
Kendilerine bakamayan kişiler için konaklama ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanması
 (yaşlılar ve bedensel engelliler hariç)
879090
Evli olmayan anneler ve çocukları için (kadın evleri) bakım sağlayan kuruluşların faaliyetleri
879090
Geçici evsiz barınakları gibi yatılı sosyal hizmet faaliyetleri
879090
Yetişkinlere yönelik bys diğer yatılı bakım faaliyetleri (sığınma evleri, geçici evsiz barınakları
, suçlu ve sabıkalılar için bakım evleri dahil, hemşireli bakım tesislerinin faaliyetleri ile yaşlılar 
ve bedensel engelliler için olanlar hariç)
879090
Sosyal veya kişisel sorunları olan kişiler için grup bakım evlerinin faaliyetleri
879090
Sosyal rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetleri (Hastaneler dışında yürütüldüğünde)
881002
Bedensel engelliler için eğitim içeriğinin sınırlı olduğu mesleki rehabilitasyon ve eğitim 
faaliyetleri
881002
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 
(yatılı bakım faaliyetleri ile engelli çocuklara yönelik gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
881002
Kendi evlerinde veya başka bir yerde, yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik sosyal hizmetler,
 danışma, refah, nakil hizmetleri, vb
881002
Kamu, Özel, ulusal veya yerel organizasyonlarca dasnışmanlık hizmeti sağlayan uzmanlar
 vasıtasıyla özürlü kişiler ve yaşlılar için barınacak yer sağlamaksızın verilen sosyal hizmetler
, danışma, refah, nakil, bakım ve refakat hizmetleri
881002
Yaşlılar ve bedensel engellilerin yaşadıkları yerde ziyaret edilmesi günlük bakım hizmeti 
verilmesi
889101
Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile bebek bakıcılığı dahil,
 okul öncesi eğitim faaliyetleri hariç)
889101
Çocuk kreleri, çocuklar için günlük bakım veren ve faaliyetler yürüten
889101
Engelli bebek ve çocuklarda dahil olmak üzere gündüz bakım (kreş) hizmetleri (ev içi çalışan
 personellerin faaliyetleri hariç)
889907
Barınacak yer sağlanmaksızın mesleki rehabilitasyon hizmetleri (bedensel engelliler için 
rehabilitasyon hizmetleri hariç)
889907
Eğitim içeriği sınırlı olarak işsiz kişilere yönelik mesleki rehabilitasyon ve eğitim sağlanması
 faaliyetleri
889908
Refah yardımı, kira desteği ve yiyecek kuponu ile ilgili olarak uygun kişilerin belirlenmesi 
faaliyetleri
889908
Sosyal yardım fonu kurma amaçlı hayır faaliyetleri
889908
Evsizler ve diğer sosyal açıdan zayıf gruplar için günlük tesislerin faaliyetleri 
(Barınacak yer sağlanmaksızın)
889908
Bys barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri 
(aile rehberliği, borç danışmanlığı, sosyal hizmet için para toplama, evlat edindirme
, evsiz, afetzede ve mültecilere geçici barınak sağlama, yardım için uygun kişi belirleme, vb)
889908
Kendi evlerinde veya başka bir yerde bireyleri ve aileleri hedefleyen ve hükümet birimleri
 veya özel organizasyonlar tarafından barınacak yer sağlanmaksızın yerine getirilen sosyal,
 danışmanlık, refah, sığınma, nakil, vb hizmetler
889908
Evlat edindirme faaliyetleri, çocuklara ve diğerlerine şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler
889908
Sosyal hizmet amaçlı para toplama gibi barınacak yer sağlanmaksızın sunulan yardım 
faaliyetleri
889908
Geçici veya daha uzun süreli barınak sağlanması dahil olmak üzere afetzedeler, mülteciler,
 göçmenler ve benzerlerine yönelik faaliyetler
889908
Aile bütçe danışmanlığı, evlilik ve aile rehberliği, kredi ve borç danışmanlık hizmetleri
889908
Afetzedeler için kısa süreli barınak faaliyetleri
889909
Barınacak yer sağlanmaksızın çocuk ve gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri 
(zihinsel engelliler için olanlar dahil, bedensel engellilere yönelik olanlar hariç)
889909
Çocuklar ve gençler için refah ve rehberlik faaliyetleri (Barınacak yer sağlanmaksızın)
900114
Canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb yapımların sahneye konulması faaliyetleri 
(illüzyon gösterileri, kukla gösterileri ve kumpanyalar dahil)
900115
Orkestra ve bandoların faaliyetleri
900116
Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu vblerin faaliyetleri (müzik grupları dahil)
900117
Bağımsız manken ve modellerin faaliyetleri
900118
Bağımsız aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri
900118
Kendi adına çalışan dublörlerin faaliyetleri
900120
Sirklerin faaliyetleri
900190
Bys diğer gösteri sanatları
900211
Tesislerde olsun ya da olmasın, canlı sanat etkinliklerinin yapımcıları veya girişimcilerinin 
faaliyetleri
900211
Gösteri sanatlarına yönelik yönetmenlerin ve yapımcıların faaliyetleri
900212
Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne tasarımcıları, dekoratörleri 
ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma
 ve ses ekipmanlarının işletilmesi)
900309
Kurgusal yazarlık, teknik yazarlık da dahil tüm konular için bağımsız yazarların faaliyetleri
900309
Heykeltıraşlar, ressamlar, karikatüristler, gravürcüler, hat sanatçıları, ebru sanatçıları, 
tezhip sanatçıları, oymacılar ve benzeri bağımsız sanatçıların faaliyetleri
900309
Serbest yazarların faaliyetleri
900309
Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb 
bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği 
(tezyinatçılık) dahil)
900311
Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri
900312
Tablo, vb sanat eserlerinin restorasyonu faaliyetleri
900312
Tablo, gravür vb sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer 
alan eserlerin restorasyonu dahil)
900312
Sanat eserlerinin ve müze koleksiyon eşyalarının yenilenmesi
900401
Konser ve tiyatro salonlarının ve diğer sanat tesislerinin işletilmesi (sinema ve müzelerin
 işletilmesi hariç)
900401
Sanat tesislerinin işletilmesi
900401
Sanat tesislerinin işletilmesi (sanat galerileri, konser ve tiyatro salonları ve 
diğer sanat tesisleri)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme