Firma Birleşmeleri ve Ortaklık Oluşturarak Büyüme


Firma birleşmeleri medya firma evlilikleri olarak lanse edilir. Faal olan iki işletmenin ortak faaliyet oluşturmak üzere birleşmenin yanında sadece bazı ürünleri üretmek için ortak çalışmalar yapmada ortaklık oluşturmaya girer. Birinde bütün karlar ve faaliyetler ortaklık kapsamında iken diğeri proje bazlı olduğundan sadece o projeden yada o üründen gelen kar ve giderlere ortak olunur. 

Büyük projelerde genelde ortaklık yapısı ile hareket edilir. Çünkü öyle büyük ve teknolojik projeleri tamamlamak için teknoloji ve bilginin yanında finansal durumda önemlidir. Birinde olan teknoloji ile bilgi ve deneyim bu şekilde transfer edilmiş olur. Özelikle ülkemizde inşaat ve alt yapı, yol ve savunma ile silah sanayisinde bu tip ortaklık kurulmalar çok fazladır. 

Bazen firmalar proje bazında değil de bütün faaliyetlerde birleşme kararı alır. Bu firma evlilikleri firmalara vergi, teknoloji, Pazar payı, maliyetleri düşürme, ürün sayısını artıma, karlılık ve diğer rakipleri saha dışına yitmenin yanında büyüme amaçlı yapılır. Genelde dikey, yatay, çapraz, geriye doğru, küçülme, yeni ürünler sunmalar büyüme harekeleri olarak karsımıza cıkar. 

Bazı firmalar kendine ham madde tedarik eden firmayı satın alması yada ortak olası yanında ileri seviyede ürünleri satan ve pazarlayan firmaları da alım yaparak büyür. Bütün amaç Pazar payını artırmak ve karlılığı artırmak için maliyetleri düşürerek karlılığı artırmaktır. 

Bu tip büyüme ve karılığı artırmanın yanında işletmeyi daha etkin yönetmek ve eksikleri tespit etmek için analizler yapılması, toparlama ve pazarlama da değişiklikler yapılır. Firmalar bunun haricinde büyümek için yeni şubeler açmak, franchise sistem oluşturmak yada bayilik verme yöntemi ile başka bölgelerde ve ülkelerde ofisler acarak direk kendileri faaliyetlerde bulunurlar. Franchise ile bayilik sistemleri arasında farklar bulunmakta ve firmalar bayilik yerine franchise sistemi oluşturma konusunda giderek artan bir eğim var. 

Bu gün işler firma evlilikleri olsun isterseniz firma satın alma yöntemi olsun iki firmanın birleşmesinden oluşan maliyet azalması bile bir firmanın gelirinden fazla olmakta ve daha rahat hareket ederek daha büyük tutarlı projelere rahatlıkla imza atmaktalar. Ülkemizde görülen bu tür faaliyetler bazen çok kötü sonuçlanmakta zamanla duyduğumuz bazı firmalar ülke pazarına hızla girerken aynı hızla da çıkışları oluyor. Yerli firmaları satın alma yada ortaklık kurmanın yanında yabancı firmalar da bir birilerini alıyor ve ortaklık kuruyorlar. 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme