Elektrik Üretim Kredisi
 Elektrik Üretim Proje Kredisi

Proje finansmanı kural olarak; TEDAŞ onayı alınmış projeler için geçerlidir. Projede yapılacak enerji üretim tesisleri yap-devret veya kredi finansmanıyöntemiyle finansman, kurulum, işletmeye alma dahil olarak anahtar teslimi olarak yapılacak ve bunun karşılığında yatırımcı, proje hazırlık çalışmaları ve başvuru masrafları dışında herhangi bir bedel ödemeyecektir. Finansman yenilenebilir enerji kaynaklarından ges güneş enerjisinden elektrik üretimi, rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, Barajlardan elektrik üretimi olan hidro elektrik üretimi, jeotermal dan elektrik üretimi, Biyokütle den elektrik üretim projelerine destek veriliyor. 

Yap - İşlet Devret Yöntemi

*  Yatırımın tamamı yatırımcılar adına TEDAŞ projesine uygun olarak yapılarak, işletmeye alınır. Projeye ve araziye ipotek konulur, sigortalanır ve projenin gelirine temlik konur.
*  Projede kullanılacak malzemeler finansman kuruluşu tarafından getirilir, montajı yapılır ve şebekeye bağlantısı yapılarak yatırımcıya teslim edilir. TEDAŞ projesinde, proje finansman kuruluşunun kullanacağı ürünlerin olması gerekir. Aksi halde TEDAŞ projesinin yeniden revize edilmesi gerekir. 
*  Projenin işletilmesinden yatırımcı sorumludur. 
*  Yatırım fonu projeyi hayata geçirir, ipotek ve temlik ile gelirini garantiye alır ve projenin enerji geliri üzerinden yatırımcıya (projeye ve yere göre %20-30 arasındadır) ek pay verilerek  ile projenin kendi geliriyle borcunu ödemesine ve üstüne de yatırımcının para kazanmasına imkân sağlanır. 

Yatırım Kredileri 

Yurt dışı kaynaklı kredi ile finansman kaynaklı olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcıların Özkaynak gerekmeden, 1 yıl anapara ödemesiz 9 yıla kadar geri ödeme koşuluyla GES projelerine nakit kredi sağlanmaktadır. Bu kredi nakittir ve geri ödeme süresi yatırımcının isteğine göre düzenlenmektedir. Alınan kredi ile proje finansman firması ürünleri kullanılarak, kurulum dahil olmak üzere işletmeye hazır halde yatırımcıya teslim edilir.
*  Eurobordahilyıllık %2,38- 3,00 faizle, 1 YILI ANA PARA ÖDEMESİZ, 9 YILA KADAR GERİ ÖDEME KOŞULUYLA NAKİT KREDİ SAĞLANIR.
*  BUSİNESS PLANA BAĞLI OLARAK FİNANSMAN SAĞLANIR.


Proje Finansmanı İçin İstenen Bilgi ve Belgeler


1.
Business Plan

 8. 
Arazinin koordinatlarını gösterir belge

2.
Vergi kaydı

 9.
Tarım'danmarjinal yazısı

3. Ticaret sicil gazetesi kaydı
10. Tapu bilgisi
4.
İmza sirküleri

11.
Mevzi İmar planı onayı (belediye/özel idareden)

5. Ticaret oda kaydı
12. Çağrı mektupları ve Tek hat şeması
6. ÇED yazısı
13. Proje malzeme keşif listesi
7.
Kimlik fotokopisi

14.
Şebeke bağlantı anlaşması


NOT: Bu finansman modeli, 1 Milyon € ve üzerindeki tüm enerji projeleri içinde geçerlidir.  

Yurt dışı Finansman Kullanımı 

*  Türkiye’deki tüm yasal prosedürler, izinler ve başvurular yatırımcılar tarafından yapılır/yaptırılır. 
*  TEDAŞ proje onayı sonrası yatırım finansman firması ile yatırımcılar arasında yukarıdaki finans-man yöntemlerinden birisi üzerinden sözleşme yapılır. 
*  Tesisin tüm işletme, sigorta ve personel giderleri ile sorumluluğu yatırımcıya aittir. 
*  Tüm yatırım TEDAŞ projesine uygun olarak yatırım finansman firması tarafından yapılır, işletmeye alınır, sigortalanır, tesise ve araziye ipotek koyulur ve gelirine %70 temlik koyarak tüm projeyi işler halde yatırımcıya devreder. Tesisin tüm işletmesinden yatırımcı sorumludur. Tesis, enerji satış geliriyle kendisini amorti ettikten sonra (6-9 yıl arasında) tüm haklar yatırımcının olur, ipotekler ve temlikler kaldırılır.
*  Projede kullanılacak tüm ekipman, malzeme ve hizmetlerin seçimi proje finansman firmasının uhdesindedir. Proje finansman firması, projede uluslararası piyasada akredite olmuş (A) sınıfı ürünleri tercih eder. Akredite olmamış, kaynağı ve kalitesi tartışmalı olan ve piyasada yaygın kullanımı olmayan hiçbir ürün projede kullanılamaz. TEDAŞ proje dosyasında belirtilen ürünler, bu kapsam dışında ise yatırım finansman firması TEDAŞ projesini revize eder ve projede kullanacağı ürünleri revize dosyada sunar.  

Yatırımların amortisman süreleri 

      Yatırımcı kazançtan pay istemez ise 6 yıl
      Yatırımcı kazançtan %30 pay isterse 8 yıl
      Yatırımcı isterse, 1 yıl anapara ödemesiz süreler eklenebilir.

Elektrik Üretim Kredisi İçin                                                                          

 1.     Yatırımcı finansal danışmana; yukarıdaki evraklarla birlikte başvurusunu yapar.
2.     Finansal danışman; Alman yatırım bankasına sunulmak üzere yatırımcının evrakları üzerinden business planhazırlar ve ekleriyle birlikte bankaya gönderir.
3.     Alman yatırım bankası, gönderilen evraklar üzerinden inceleme yapar, gerekli görürse projeyi yerinde görmek için ekiplerini Türkiye’ye gönderir. Uygun bulursa krediyi onaylar. Krediyi yatırımcının Türkiye’deki bankasına blokajlı olarak gönderir.
4.     Yatırımcı; finansal danışmanla ve projeyi yapacak EPC firmasıyla sözleşme yapar. EPC firması Alman bankasından kredi çeker ve ürünleri proje alanına getirir.
5.     Yatırımcı, EPC firmasına hak edişi çerçevesinde kendi bankasına talimat vererek ödemenin yapılmasını sağlar. Yatırımcı kredi komisyonunun tamamını, para kendi hesabına transfer edildiğinde peşin olarak öder. 
6.     Türkiye’deki banka yatırımcının ödeme emri üzerine EPC firmasına ödemesini yapar. EPC firması tesisi projeye uygun olarak anahtar teslimi, işler halde (trafo ve ENH dahil) yatırımcıya ipotek koyarak, sigortalayarak ve gelirine temlik koyarak teslim eder.

Yatırımcının Yükümlülükleri 

      Yatırımcı, Business Plan için finansal danışmana proje başına 5.000 (beşbin) tl .ödeme yapar. Yatırımcı bu bedeli; proje finansman onayı geldikten sonra (sözleşme yapmadan önce) peşin olarak öder.
      Yatırımcı; finansman anlaşması yapılıp, Alman bankasından kendi bankasına kredi transferi sağlandığında % 3-5 arasında(proje sayısı artıkça azalan oranlı) komisyon ödemesi yapar. Mali yükümlülüklerle ilgili sözleşme başvuru esnasında taraflar arasında imzalandıktan sonra, iş akışına uygun olarak süreç devam eder.

      Yatırım bankasından ve proje finansman kuruluşundan yetkililer projeyi yerinde görmek için geldiklerinde konaklama ve ağırlama giderlerini karşılar. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme