İşletmede Sorunlar ve Büyüme Belirtileriİşletme de Sorunların Belirtileri 

1- Düşen piyasa payı, azalan müşteri sayısı,
2- Düşen iş hacmi,
3- Düşen kar oranı,
4- Müşterilerin memnuniyetsizliği,
5- Kalitenin düşmesi,
6- Ürünlerin güvenilirliğinin azalması,
7- Geç teslimat,
8- Bir – iki müşteriye bağlı kalmak, başka müşteri arayışına gitmemek,
9- Bir – iki tedarikçiye bağlı kalmak,
10- Uzun dönemli ve sabit fiyatlı sözleşmelerle çalışmak,
11- Ağır ekonomik şartlarda bile borçlanma arzusunda olmak,
12- Eski metotlarla üretim yapmak,
13- Kötü piyasa ilişkileri,
14- Çalışanların sık sık değişmesi,
15- Profesyonel olmayan yönetim anlayışı,
16- Çok fazla yönetici çalıştırılması,
17- İşletme şemasını iyi belirleyememe,
18- Esnek olmayan bir yöntem anlayışı,
19- Firma içi iletişimin zayıf olması,
20- Dışa açık olmayan bir yönetim anlayışı,

Büyüme Potansiyeli Olan İşletme  

1- Rekabetin farkında olan,
2- Araştırma ve geliştirmeye kaynak ve zaman ayıran,
3- Yeni ürünler geliştiren ve yeni ürünler bulan,
4- Yeni müşterilere ulaşan,
5- Müşteri ilişkilerinden sonuçlar çıkaran,
6- Müşteri şikayetlerine hemen yanıt veren,
7- Servis hizmetleri ile ilgilenen,
8- Fiyatlandırmada müşteri durumunu göz önünde bulunduran,
9- İstekli çalışanları olan,
10- İşletme içi iletişime dayalı bir yönetim uygulayan,
11- Esnek bir yönetim uygulayan,
12- Kararlarda gerektiğinde katılımcılığı sağlayan,
13- temel başarı kriterlerinin farkında olan,
14- Finans yönetimini bilen ve uygulayan,
15- Her kısımda ez az bir kişiye sorumluluk yükleyen,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme