IPARD 2’de Hibelerinden Nasıl Yararlanılır?


hayvancılık hibeleri,  tkdk hibeleri, devlet hibeleri,
TKDK Tarafından Hibe Verilen İller


IPARD programında temel olarak tarım ve hayvancılık sektörleri destek kapsamında olup İPARD2 de Yenilenebilir enerji kaynaklarına destek veriliyor. İPARD programı Tarım ve Kırsal Kalkındırma kurumu olan TKDK tarafından Avrupa fonu ve Türk devletimizinde katkı payı ile Tarım ve hayvancılık yatırımları ile kısal kesimin kalkındırılması sağlanarak gelir düzeyini yükseltmek için yatırımları teşvik ediyor. 

TKDK tarafından yürütülen hibe kapsamında nelere destek var ve kimler desteklerden yararlana bilir. Hangi sektöre ne kadar destek var hangi işler için hibelerden yararlana bilinir. Öncelikle sunu belirteyim hibelerden yararlanmak için tkdk tarafından belirlenen kırsal kesim olarak Türkiye'nin 42 ili bu hibelerden yararlana biliyor. Bu yazımda konuyu geniş olarak ele almak almak istiyorum. 

Hibelerden yararlanmak için Çifti kayıt sistemine kayıtlı olmak, Havyan besici kayıt sistemine kayıt olmak, Tarımla ilgili bir işletme sahibi olmak, Hayvancılıkla ilgili bir işletmesi bulunmak yada yeni işletme açmak, Yenilene bilir enerji yatırımı yapmak, Belediyeler, Tarım organize sanayi bölgeleri ve kooperatif ile sulama birlikleri, Kırsal Turizm işletmeleri, Su ürünleri işletmeleri, Yerel ürünlerin geliştirilmesi, pazarlanması ve üretimi, Çiftlik faaliyetleri, Meyve ve sebze üretimi, işletmesi, Et ve süt ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, Yararlana biliyor. 

Kırsal Turizm destek kapsamında küçük girişimciler ve çiftçiler tarafından yapılak yada restore edilmesi kapsamında 25 yataklı otel, Restorant, Aile çay bahçesi, lokanta, Cafe ve Pastane gibi işletme kuranlar yararlana biliyor. Bununla birlikte kırsal alanlarda yürüyüş parkuru Bitişikler yollu, park ve bahçe düzenlemesi, cevre düzenlemesi, spor aktifiteleri, türistik geziler için kurulan işletmeler Kırsal Turizm destek kapsamında % 50 olmak üzere 500.000 euorya kadar hibelerden yararlanıyor. Vergi kayıt sistemine kayıtlı ve yapmak istediği iş için gerekli belgelere sahip olması gerekiyor. 

Süt üreten tarımsal işletmelere makine ve ekipman alımı, görünürlük harcamalar ile Hizmet alımları için üst limit 1000,000 euro olmak üzere % 50 hibe vardır. Et üreten tarımsal işletmeler için işe Kırmızı et üretimine 1000,000 euro beyaz et üretimine ise 500,000 euro hibeler veriliyor. Meyve ve sebzelerin isleyen ve pazarlayan işletmelere 1,250,000 euro hibe veriliyor. 

Tipi ve Aromatik özelikli tarımsal ürünler ile Süs bitkileri yetiştirmek isteyenlere, Bu ürünlerin pazarlanması, paketlenmesi faaliyetlerinde bulunan işletmelere 250,000 euor hibeler veriliyor. Su ürünlerinin üretimi ve işlenmesi konularında faaliyet gösteren işletmelere işe 1,500,000 euro hibe var. Yerel ürünler ile Kültür balıkçılılığın yetiştirilmesi için işe 400,000 euro kadar hibeler varken süt üreten işletmeler için 3,000,000 auro hibe var. 

Bütün hibe kapsamında işletme ve işle ilgili makine, ekipman, görünürlük harcaması, tesis yapımı, sulama ve sera yapımı, paketleme, satış ve pazarlama, sulama, Yenilene bilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, Danışmanlık ve hizmet alımı, plan ile projelerin hazırlanması dahil olarak gider kalemine uygun olmak şartı ile hibe kapsamından karşılanıyor. 

Yenilenebilir güneş enerjisinde Belediyelere % 100 olarak üst limit 1,000,000 euro iken Ticari anlamda yatırım yapacak olan kişilere de yatırım miktarına bakılmaksızın 500,000 eoronun % 65 olan 325,000 euro hibe veriliyor. Tarım ve hayvancılık için işletmelerin kendi elektrik giderlerini sıfırlamak için ise tesisin enerji ihtiyacını karşılayacak sistemin % 70 kadar olan kısımı hibe kapsamında olup üst limit 1,000,000 euro olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca başvuru yapan kişilerin 40 yasından küçük olması durumunda % 5 ve dağlık alanda olursa da % 10 ekleme yapılacak. Bazı hibeler de yararlanmak için proje yapma durumu olup ayrıca hibe almak isteyen her insanın ve işletmenin tkdk tarafından belirlenmiş forumlar ve yatırım için tasması gerekli şartlar yerinde olmalıdır. Yatırım projesi hazırlanarak tkdk tarafından Çağrı kabul döneminde dosyanın iceri verilmesi gerekiyor. Tkdk kurulu projeleri puanlama yöntemi ile destekleme vereceğinden projelerin ve yatırım planın eksiksiz olması gerekiyor. 

Projenin uygulaması yapılacak alan tapulu yada en az proje uygulama süresi + 5 yıl kiralık olması gerekiyor. Bir hibe başvurusunun kabul edilmemesinin iki nedeni olarak yatırım planı yada proje tkdk kriterlerine göre hazırlanmamış demek oluyor. Onun için işini bilen ve deneyimli danışmanla çalışılması ve projeyi hazırlayanlar tkdk’nın kriterlerini bilmelidir. Diğer kabul edilmeme nedeni de projeyi hayata gecirecek kisi ve kurumun finansal durumunun yetersiz olmasından kaynaklanır. Yatırım planında maliyetler ve alınacak ekipmanlar için en az 3 yerden proforma faturaları ile başvuru yapılacak ve nasıl ödeneceği finansal analizde belirlenmelidir. 

Bazı yatırımcılar sadece kendilerinin hibe haricinde kalan parayı karşılamaları gerektiğini düşünüyor. Böyle bir durum söz konusu değil bütün giderleri kendiniz karşılayarak iş bitiminde faturaları tkdk teslim edip ödeme talep edilmesi gerekiyor. Kredi kullanacak olanlar işe tkdk proje onayından sonra anlaşmalı bankalardan kredi talep ederler. Proje onaylanmadan önce yatırım yapılması durumunda hibe kapsamında olsa bile ödeme yapmazlar. Bütün alımlar ve inşaat proje onayından sonra olmalı ki zaten proje başlarken ve proje bitiminde tkdk denetçileri tarafından denetlenmeye tabi tutularak tutanak tutuluyor. 

Üzerine haciz durumu olan, vergi borcu olan, ruhsatsız ve projesi uygun olmayan tesisler faydalanamıyor. Vergi borcu bulunanlar hibe ile vergi borcum kapansın diyerek dilekçe ile başvuru yapması gerekiyor. Bazı işletmelerde en az yıllık 1,000,000 TL en Fazla 25,000,000 TL ciro yapması isteniyor. Yine hayvan yetiştirmek için başvuru yapanlar için ahır yapımında yarı açık olması gerekiyor sadece kapalı ahırlarda modernize etme ve tadilat ile makine ve ekipman alımında veriliyor. Bir anda sadece bir hibeden yararlanmaya izin verilirken aynı tesis ve kişi en fazla 4 defa yararlana biliyor. 

Bu hibeler belirli aralıklarla çıkıyor yararlanmak isteyenler dosyaları hazırlayarak beklemelerini öneriyorum. Çünkü proje kabul dönemi kısa olup gerekli proje planları hazırlamak için yeterli zaman olmaz. En iyisi hazır olup proje çağrı zamanında dosyayı hemen vermek gerekiyor.  Son olarak canlı hayvan alımına, yem alımına, tarla alımına hibe yok. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme