İşletmelerde Ölçme Sonuçları Değerlendirme

Bir işin ne kadar iyi yapıldığını net rakamlarla ifade ederseniz. Somut ifade edilen ölçüm ve değerler kişiden kişiye değişkenlik gösterir ve tam olarak hiç bir şey ifade etmez.  Bir iş yada eylem ölçü biriminde net rakam ile ifade edilmesi gerekirdi. Sonuç rakamsal olarak ifade ediliyorsa bir anlam içerir.

İşletmelerde durumu değerlendirmek için ölçmek, raporlamak ve sonuçları değerlendirmek yollu ile işletmenin geleceği hakkında kararlar alınmalı, yatırım yapılması ve işletme büyüklüğü ile işletme büyüme oranlari, müşteri sayısı, toplam gelir ve giderler, olarak ayrı ayrı incelenmesi sonucu kararlar alınmalidir.

İşletmelerde Müşteri analizi, Çalışan analizi, Tedarik ve planlama, maliyet ve getirisi, Ürün miktarı satılması, kar marjlarıni, işletmenin yoğunluk saati, en çok satılan ürünler, satış durumu, toplam kar ve ciro, elamanlarin verimliliği, ücretlendirme yöntemlerine kadar ölçümler sonucunds karar verilmeli.

Ayrıca işletmelerde kampanya düzenleme, alım fiyatları ve teklifler, elaman ihtiyacını belirleme yeniden fiyatlandırma ve promosyon düzenlemek için veriler ile karar alınırsa etkili olur. Aksi durumda yapılan bütün reklam ve kampanya ile geri bildirim değerlendirme yöntemi ile etkili sonuçlar almak mümkün değildir.

Ölcemedigini kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğinizide yönetemezsiniz, işletmeler de etkili yönetim  ve karar mekanizmasını doğru kullanmak İçin doğru yöntemlerle ölçmek gerekiyor. Ölçmeye bilmeyen yada yanlış ölçüm tapanların bütün sonuçları hatalı olur. Öncelikle doğru yöntemlerle doğru sonuçlar üzerine değerlendirmeler yapmak gerekiyor.

Ölçüm yapmak ve değerlendirmek icin işletmeler de veri kayıt sistemi oluşturmak yollu ile her türlü girdi çıktı, finansal ve eleman hareketi, rakiplerin durumu, ürün ve fiyatları, müşterileri analiz ederek karar alınması için uygun programlarla işlenmeli ve değerlendirmek için raporlar alınmalıdır.

Ancak ne yazık ki işletmelerin çoğunda daha Müşteri analizi bırak işletmede giriş çıkış para miktarını, elamaanlarin performans ve çalışma verimliliğini, Müşteri sayısını yada karlılık oranıni daha bilmeyen programı bırakın defter tutmakta zorlanan işletmeler ne yazık ki bar olup genelde kısa zamanda iflas eden işletmeler bunlardır.

İşletmelerde otomasyon sistemi ve yazılımları kullanmak şartı ile ayrıca kaçak oluşma durumuna karşı tedbirleri alınarak insan faktörüne dayalı ekonomik kayıp maliyetin önünü geçildiği gibi  gereksiz harcamalar, fazla maliyetli giderler azaltılmasınin yanında elamanlar da program tarafından işlendiği için zamanı etkili kullanma.

Performansli bir şekilde çalışmak zorunda kaldı. Ayrıca performansa göre ücretlendirme yöntemleri insanlarda hak ettiği ücretin karşılığini alacağına haksızlık yapılmayacağını bildiği için daha etkili daha verimli çalışır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme