İşletme ve Yatırımda Karar Vermek için Analiz Kriterleri.

Gider
Internet
İşletme gideri
Vergi
Kanun
Ozelik
Zaman
Maliyet
Rakipler
Asinma
Risk
Finans
İnsan
Tanıtım
Dağıtım
Satış
Tahsilat
Olabilirlik
Konum
Piyasa
Eğitim
Hedef Kitle
Teşvik ve Hibeler
Ürün Hizmet
Farklılık
FiyatlandırmaHiç yorum yok:

Yorum Gönderme