Maliyeti Azaltma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Maliyeti Azaltma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Şirketin Karlılığını Arttırma
işletmeler para kazanmak için girişimciler ve işletmeciler tarafından kurulurlar. İşletme kurulmadan önce daha fazla para kazanmak için pazar araştırması ile birlikte işletme planı oluşturarak hayata geçirmesi için finans bulması gerekiyor. Var olan işletmeler işe daha karlı olabilmek için yeniden yapılanmaya gitmek zorundalar ki bu yenilenme ve gelişim sonsuz bir döngüdür. 

Öncelikle işletmecinin kendine güveni olmalı ve firma yönetimi ve insan ilişkilerinde başarılı olup gündemi ve gelişmeler takip ederek sürekli kendini çalınanların gelişmeye açmalı karın bir kısmını işletmeye geri döndürmeli. En önemli konuda nakit döngüsünü sağlam kurmalıdır.  

Firmanın devamını sağlaması için üretimden sonra pazarlama ve satış çalışmaları, ürün geliştirme, ar-ge, müşteri kitlesi,organize etme, maliyet ve israfı önleme, değer katma, ekip, destek ve desteklerlerken yararlanma,  prim ve ücretlendirme, markalaşma ve kurumsallaşma, işletme dışı gelir kaynakları, operasyonel yönetim, zaman yönetimi, yatırım, tutundurma, müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmetler, kalite, reklam, ihracat, fiyatlandırma, ürünler, insan kaynakları , gibi daha hızlı satış yapmak daha az maliyetle en fazla kara odaklanmalıdır. Bütün bunların amacı daha fazla satış yaparak kar elde etmektir. 

Bir firma neden zarar eder. Satış ve pazarlama çalışmaları yapmadığından. Maliyetleri ve parayı doğru kullanmadığımızdan dolay gereksiz harcamalar, işi bilmeyenlere vermesi ve hiç bilmediği bir sektöre girmeleri olarak ilk göze batıyor. Yapılan araştırmalara göre batan firmaların sadece % 5 müşteri olmadığından  dolayı kapanıyor. 

Bir işletmecinin bütün konular hakkında bilgili olması beklenemez. Özelikle yeni işletme kuran girişimciler konuya tam hakim olamadıklarından dolayı hata yapıyorlar ve bu hataların farkına varamıyorlar. Onun için işletmeciler sürekli işletmeyi ve işi geliştirmek için işin uzmanlarına danışarak en fazla kar elde etmeye çalışıp hayallerindeki işletme sahibi olmaları gerekiyor. 


İşletmede Karları Artırmanın Yollu

Zaman Yönetimi


Gelecek çağ bilgi çağı değil Hız çağıdır Bilgi artık sadece bizleri iyi yapar. Mükemmel yapmazlar. Bu zamanda başarılı olan insanlar ve işletmeler zamanı en etkili kullanmak için hızlı olanlar kazanacaktır. Nitekim gün geçtikçe daha hızlı iletişim ve haberleşme, ulaşım, üretim ve tükettim her zaman bir önceki günden daha hızlı oluyor. Onun için bir yıl önceki bilgi ve hızınız sizi başarılı olmanızı sağlarken bu gün yetersiz kalmaktadır. Çünkü zaman da hızda değişmiştir. Böyle bir ortamda başarılı olmak için zamanı çok iyi kullanmaktan başka çare yoktur. Bu da hızlı olmaktan geçiyor. Her gün en azından bir önceki günden daha hızlı olmak zorundayız. Biriktirme, yarına erteleme gibi bir olanağımız yok.

Hız artıkça hatalarda artar. Hızlı olmak için kendi kendimize bilgi üretmeliyiz. Herkesin bildiği bilgi bizde bir fark meydana getirmez. Bunun yollu da sürekli düşünmek araştırmak ve uygulayarak sonuçlandırmaktır. Bu kadar hızlı kararlar almak ve hemen uygulamaya koymak için konu hakkında çok iyi detaylı bilgi sahibi olmalıyız. Nitekim her şeyden azıcık bilenler değil, bir konuda her şey bilenlerin dönemidir. İşletmelerde ve günlük hayata başarılı olmak her zaman en önceliklerimizdir. İnsandan insana başarılı olmak amaçlarına bağlı olmakla birlikte farklılık gösterir. Amaç ne olursa olsun başarılı olmak için hepimize eşit dağıtılan bir tek kaynak zamandır.İşletmelerde etkili zaman yönetimi ve hızlı olmanın bizler sağladığı faydaları ölçmek imkansızdır  En büyük faydalarından biride maliyetler ve karlar üzerinde görünür. Bir günde 10 adet üretim ile bir günde 20 adet üretim demek sabit maliyetlerin % 50 azalması değişken maliyetlerin artması ancak karında %80 ile 90 arsında artması demektir. Bunu bir tek etkili zaman kullanımı ve daha hızlı olmakla elde ederiz. İşletmeler deki bütün amaç daha çok kazanmak için daha hızlı üretim, satış yaparak daha fazla nakit sağlamak üzere sistemi oluşturmaktır.