finansman etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
finansman etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Girişimcilik İş Kurmak, İşletmecilik İşi Devam Ettirmektir.

İşletme yönetimi ve yatırım planlama konuşunda 13 yıllık deneyim ve 604 adet makale yazarak kişisel anlamada en fazla kendi blogunda yazı yazan ve paylasan kişilerden biriyim. İşletme blogu işin uzmanı olarak günde 1200 sayfa görüntülenme ile  bir çok iş sitelerinden daha fazla okunması, yorum yapılması ve insanların bana telefonla, e posta ile sorularını iletmeleri durumunda kendilerine yardımcı oluyorum.  

Özelikle işletme ile ilgili yazıları okuyan insanlar bana kesinlikle gönde en az 30 kişiye yakın insan ulaşıyor. Blogda işletme kurmak, girişimcilik, işi olanı, kosgeb ve tkdk ile ekonomi bakanlığı, kalkınma ajanslarının destek ve teşviklerinden bilgi vermeye çalışıyorum. 

Genel olarak konular işletme yönetimi, finans yönetimi, zaman yönetimi, insan kaynakları, ekip oluşturma, girişimcilik, işletmecilik, işletme sistemi oluşturma, bayilik ve franchise sistemi oluşturma, pazarlama ve satış, gayrimenkul yatırımı, müşteri ilişkileri, tutundurma, fiyatlama, maliyet analizi, ürün çeşitlendirmesi,  enerji yatırımları konuşunda kişisel gelişim, e ticaret, reklam ve markalaşma ile kurumsallaşma konularında destek oluyorum. 

Bu yazıda aslında daha çok gelen sorulara göre gözlem ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Genelde insanlarda girişimcilik ile işletmecilik aynı gibi bir anlayış bulunuyor. Oysa girişimcilik sadece iş kurmadan önceki ürün ve hizmet geliştirme aşamaları olduğunu söylemek istiyorum. Girişimcilikte bir ürün geliştirme ve yeni bir icat yapmak yatar. İşletme kurulumundan sonra girişimcilik bitmiş kurulan işletmeyi yönetim başlamıştır.  

Devir girişimcilik ve işletmecilik devridir. Yeni bir icat yada ürün geliştirme sizin zeki olduğunuzu gösterir ama onu pazara sunup satış yaparak para kazanmadığınız zaman size pek bir faydası olmaz. Her insan para kazanmak için ille bir icat yada buluş yapmak zorunda olduğunu kimse söylemedi, Ama işletmecilik için girişimcilik niteliklerine de sahip olmak gerekli. Sadece işletmecilik niteliklerini ve bilgisine sahip olmak yetmez.  Detaylar fark yaratır. küçük önemsiz gibi görünen bir ihmal bütün yatırımın yok olmasına neden olur yada küçük farklar size büyük getiri sağlar. Oysa işletmecilik bilgisi olmayan insanların işletme stratejileri ne yazık kı sadece fiyat odaklı oluyor.  
  
İnsanları başarılı yapan planlarıdır. Planlarınız doğru olursa para kazanırsınız yanlış olursa para kayıp ederek iflas edersiniz. Onun için iş kurmak isteyenlere bir iş planı yapmalarını tavsiye ediyorum. İş planı oluşacak riskleri, getiri ve götürü, bütçeleme ve  yönetim, ekıp, pazarlama  maliyet ve fiyatlama, pazar durumunu size analiz ederek uluşacak yanlış yatırımlardan ve az finansal hatalardan koruyarak doğru finansal yönetim sağlar.  işletme planı ve stratejisi olmadan iş kurmak paraşütsüz uçaktan atlamaya benzer. Uçaktan atlayan bir insan ne kadar sağ kalma ihtimali varsa plansız ve yanlış ise giren işletmecinin devam etmesi de o kadar imkansızdır. 

İnsanlar sadece ne kadar kazanırım yada ne iş yaparsak para kazanırız diyorlar. ceplerinde 1000 tl olmadan 100.000 TL Lik yada Milyon dolarlık yatırım yapmaya kalkıyorlar. Bankadan kredi çekerek iş yeri açmak, bilmediği işe girmek, işin danışmanlarından yardım almamak, yetersiz sermaye  yada işletme bilgisizliğinden kaynaklanan hatalar sonunu hazırlıyor.

İnsanlarımız işin detayları ile ilgilenmek yerine sadece ne iş yaparız diyorlar. Önemli olan iş yerini açmak değil işi devam ettirmektir. Nitekim iflas eden işletmelerin sadece % 3 oranında müşterisizlikten kapatıyor diğer kalanlar işletme ve finans yönetiminden kaynaklanıyor. Arkadaşlar işletme kurmak yada yatırım yapmak saka yada oyun değilidir. İflas eden her işletme ülkemize ve insanlarımıza zarar olarak geri dönüyor. İşin basında doğru planlama ve var olan işi analiz ederek en verimli şekilde yönetim planları ve stratejileri oluşturmak gerekiyor.  

Son olarak;  Akıllı insan yetenekleri ile para kazanır. Aptal insan baba mirasını bile dağıtır.

Elektrik Üretim Kredisi
 Elektrik Üretim Proje Kredisi

Proje finansmanı kural olarak; TEDAŞ onayı alınmış projeler için geçerlidir. Projede yapılacak enerji üretim tesisleri yap-devret veya kredi finansmanıyöntemiyle finansman, kurulum, işletmeye alma dahil olarak anahtar teslimi olarak yapılacak ve bunun karşılığında yatırımcı, proje hazırlık çalışmaları ve başvuru masrafları dışında herhangi bir bedel ödemeyecektir. Finansman yenilenebilir enerji kaynaklarından ges güneş enerjisinden elektrik üretimi, rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, Barajlardan elektrik üretimi olan hidro elektrik üretimi, jeotermal dan elektrik üretimi, Biyokütle den elektrik üretim projelerine destek veriliyor. 

Yap - İşlet Devret Yöntemi

*  Yatırımın tamamı yatırımcılar adına TEDAŞ projesine uygun olarak yapılarak, işletmeye alınır. Projeye ve araziye ipotek konulur, sigortalanır ve projenin gelirine temlik konur.
*  Projede kullanılacak malzemeler finansman kuruluşu tarafından getirilir, montajı yapılır ve şebekeye bağlantısı yapılarak yatırımcıya teslim edilir. TEDAŞ projesinde, proje finansman kuruluşunun kullanacağı ürünlerin olması gerekir. Aksi halde TEDAŞ projesinin yeniden revize edilmesi gerekir. 
*  Projenin işletilmesinden yatırımcı sorumludur. 
*  Yatırım fonu projeyi hayata geçirir, ipotek ve temlik ile gelirini garantiye alır ve projenin enerji geliri üzerinden yatırımcıya (projeye ve yere göre %20-30 arasındadır) ek pay verilerek  ile projenin kendi geliriyle borcunu ödemesine ve üstüne de yatırımcının para kazanmasına imkân sağlanır. 

Yatırım Kredileri 

Yurt dışı kaynaklı kredi ile finansman kaynaklı olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcıların Özkaynak gerekmeden, 1 yıl anapara ödemesiz 9 yıla kadar geri ödeme koşuluyla GES projelerine nakit kredi sağlanmaktadır. Bu kredi nakittir ve geri ödeme süresi yatırımcının isteğine göre düzenlenmektedir. Alınan kredi ile proje finansman firması ürünleri kullanılarak, kurulum dahil olmak üzere işletmeye hazır halde yatırımcıya teslim edilir.
*  Eurobordahilyıllık %2,38- 3,00 faizle, 1 YILI ANA PARA ÖDEMESİZ, 9 YILA KADAR GERİ ÖDEME KOŞULUYLA NAKİT KREDİ SAĞLANIR.
*  BUSİNESS PLANA BAĞLI OLARAK FİNANSMAN SAĞLANIR.


Proje Finansmanı İçin İstenen Bilgi ve Belgeler


1.
Business Plan

 8. 
Arazinin koordinatlarını gösterir belge

2.
Vergi kaydı

 9.
Tarım'danmarjinal yazısı

3. Ticaret sicil gazetesi kaydı
10. Tapu bilgisi
4.
İmza sirküleri

11.
Mevzi İmar planı onayı (belediye/özel idareden)

5. Ticaret oda kaydı
12. Çağrı mektupları ve Tek hat şeması
6. ÇED yazısı
13. Proje malzeme keşif listesi
7.
Kimlik fotokopisi

14.
Şebeke bağlantı anlaşması


NOT: Bu finansman modeli, 1 Milyon € ve üzerindeki tüm enerji projeleri içinde geçerlidir.  

Yurt dışı Finansman Kullanımı 

*  Türkiye’deki tüm yasal prosedürler, izinler ve başvurular yatırımcılar tarafından yapılır/yaptırılır. 
*  TEDAŞ proje onayı sonrası yatırım finansman firması ile yatırımcılar arasında yukarıdaki finans-man yöntemlerinden birisi üzerinden sözleşme yapılır. 
*  Tesisin tüm işletme, sigorta ve personel giderleri ile sorumluluğu yatırımcıya aittir. 
*  Tüm yatırım TEDAŞ projesine uygun olarak yatırım finansman firması tarafından yapılır, işletmeye alınır, sigortalanır, tesise ve araziye ipotek koyulur ve gelirine %70 temlik koyarak tüm projeyi işler halde yatırımcıya devreder. Tesisin tüm işletmesinden yatırımcı sorumludur. Tesis, enerji satış geliriyle kendisini amorti ettikten sonra (6-9 yıl arasında) tüm haklar yatırımcının olur, ipotekler ve temlikler kaldırılır.
*  Projede kullanılacak tüm ekipman, malzeme ve hizmetlerin seçimi proje finansman firmasının uhdesindedir. Proje finansman firması, projede uluslararası piyasada akredite olmuş (A) sınıfı ürünleri tercih eder. Akredite olmamış, kaynağı ve kalitesi tartışmalı olan ve piyasada yaygın kullanımı olmayan hiçbir ürün projede kullanılamaz. TEDAŞ proje dosyasında belirtilen ürünler, bu kapsam dışında ise yatırım finansman firması TEDAŞ projesini revize eder ve projede kullanacağı ürünleri revize dosyada sunar.  

Yatırımların amortisman süreleri 

      Yatırımcı kazançtan pay istemez ise 6 yıl
      Yatırımcı kazançtan %30 pay isterse 8 yıl
      Yatırımcı isterse, 1 yıl anapara ödemesiz süreler eklenebilir.

Elektrik Üretim Kredisi İçin                                                                          

 1.     Yatırımcı finansal danışmana; yukarıdaki evraklarla birlikte başvurusunu yapar.
2.     Finansal danışman; Alman yatırım bankasına sunulmak üzere yatırımcının evrakları üzerinden business planhazırlar ve ekleriyle birlikte bankaya gönderir.
3.     Alman yatırım bankası, gönderilen evraklar üzerinden inceleme yapar, gerekli görürse projeyi yerinde görmek için ekiplerini Türkiye’ye gönderir. Uygun bulursa krediyi onaylar. Krediyi yatırımcının Türkiye’deki bankasına blokajlı olarak gönderir.
4.     Yatırımcı; finansal danışmanla ve projeyi yapacak EPC firmasıyla sözleşme yapar. EPC firması Alman bankasından kredi çeker ve ürünleri proje alanına getirir.
5.     Yatırımcı, EPC firmasına hak edişi çerçevesinde kendi bankasına talimat vererek ödemenin yapılmasını sağlar. Yatırımcı kredi komisyonunun tamamını, para kendi hesabına transfer edildiğinde peşin olarak öder. 
6.     Türkiye’deki banka yatırımcının ödeme emri üzerine EPC firmasına ödemesini yapar. EPC firması tesisi projeye uygun olarak anahtar teslimi, işler halde (trafo ve ENH dahil) yatırımcıya ipotek koyarak, sigortalayarak ve gelirine temlik koyarak teslim eder.

Yatırımcının Yükümlülükleri 

      Yatırımcı, Business Plan için finansal danışmana proje başına 5.000 (beşbin) tl .ödeme yapar. Yatırımcı bu bedeli; proje finansman onayı geldikten sonra (sözleşme yapmadan önce) peşin olarak öder.
      Yatırımcı; finansman anlaşması yapılıp, Alman bankasından kendi bankasına kredi transferi sağlandığında % 3-5 arasında(proje sayısı artıkça azalan oranlı) komisyon ödemesi yapar. Mali yükümlülüklerle ilgili sözleşme başvuru esnasında taraflar arasında imzalandıktan sonra, iş akışına uygun olarak süreç devam eder.

      Yatırım bankasından ve proje finansman kuruluşundan yetkililer projeyi yerinde görmek için geldiklerinde konaklama ve ağırlama giderlerini karşılar.